เศรษฐกิจเวียดนามปี 2565 อาจมีทิศทางสดใส

POST ON 12 มกราคม 2022

เศรษฐกิจเวียดนามปี 2565 อาจมีทิศทางสดใส

          ในปี 2564 แม้เวียดนามเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ยังคงรักษาระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 2.58 และมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 สำหรับปี 2565 สภาแห่งชาติเวียดนามได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 6 – 6.5 GDP เฉลี่ยต่อหัวมีมูลค่า 3,900 ดอลลาร์สหรัฐ ผลิตภาพแรงงานเติบโตร้อยละ 5.5 อัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 4

          ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ว่า ในปี 2565 GDP เวียดนามอาจเติบโตร้อยละ 6.5 ส่วน UNDP ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 6.3 ขณะที่ธนาคาร HSBC คาดการณ์ว่า GDP เวียดนามอาจเติบโตสูงถึงร้อยละ 6.8 เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในหลายสาขาการผลิตที่จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการส่งออก และความตกลงทางการค้าที่เวียดนามได้ลงนามและมีผลใช้บังคับแล้วเริ่มสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้แก่เวียดนาม นอกจากนี้ ธนาคารโลกประเมินว่า ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปีนี้ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ พัฒนาการของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีตัวแปรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน เวียดนามมีเศรษฐกิจแบบเปิดซึ่งต้องพึ่งพิงสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารโลกเห็นว่า มี 3 ตัวแปรที่จะช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ได้แก่ การจัดการการแพร่ระบาดซึ่งทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในพื้นที่การลงทุนที่น่าเชื่อถือ การใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจสีเขียว และความต้องการซื้อภายในประเทศจากจำนวนผู้มีรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้น

          ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจคาดการณ์ว่า ในปี 2565 การลงทุนจากต่างประเทศในเวียดนามจะฟื้นตัว โดยนายธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนามประเมินว่า ในปี 2565 เศรษฐกิจเวียดนามอาจเติบโตขึ้นสองเท่าจากปี 2564 ส่งผลให้นักลงทุนไทยต้องการมาลงทุนที่เวียดนามมากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันวิจัยบริหารเศรษฐกิจส่วนกลางระบุว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการผลิตในทิศทางบวกของเอเชีย อีกทั้งมีความตกลงการค้าเสรีใหม่ เช่น RCEP ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสและตัดสินใจลงทุนในเวียดนามในปีนี้

ที่มา
[1] https://vietnamnews.vn/economy/1109604/fdi-forecast-to-recover-in-2022.html
[2] https://vietnamnews.vn/economy/1109645/wb-official-optimistic-about-viet-nams-2022-gdp-growth-prospects.html
[3] https://baodauthau.vn/kinh-te-viet-nam-2022-nhan-dien-dong-luc-tang-truong-va-thach-thuc-post118042.html

[4] http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Tang-truong-kinh-te-63-trong-nam-2022-la-hoan-toan-kha-thi/457788.vgp
[5] https://tuoitre.vn/ky-vong-2022-chien-thang-dich-benh-phuc-hoi-kinh-te-20220106081326537.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

122

กำลังเข้าชมขณะนี้

223687

เข้าชมทั้งหมด