ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

ภาพรวมเวียดนาม

ข้อมูลเวียดนามทั่วไป

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) ได้จัดงานสัมมนาที่นครโฮจิมินห์เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ได้รายงานการคาดการณ์ว่าเวียดนามตอนใต้อาจประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าระหว่างปี 2564-2568 โดยจะขาดแคลนไฟฟ้า 3.7 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2564 โดยจะขาดแคลนเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและ 1.2 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ ก่อนหน้านี้ช่วงระหว่างปี 2562-2563 การไฟฟ้าเวียดนามจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 1.7 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและ 5.2 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงตามลำดับ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูง

นาย Hoang Quoc Vuong รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมฯ ยังรายงานเพิ่มเติมว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.5-8 ต่อปีทำให้ต้องนำเข้าถ่านหินและก๊าซจากต่างประเทศ ในขณะที่โรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้ผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตแล้วและการพัฒนาโครงการโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนยังล่าช้า ทั้งนี้ เวียดนามมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 55,000 เมกะวัตต์และหากโครงการโรงผลิตไฟฟ้าที่กำลังพัฒนาอยู่ในปี 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 60,000 เมกะวัตต์ โดยแผนพัฒนาพลังงานฉบับที่ 7 (วิสัยทัศน์ถึงปี 2568)กำหนดเป้าหมายให้เวียดนามมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 90,000 เมกะวัตต์ดังนั้น พลังงานหมุนเวียนจะมีบทบาทอย่างสูงในภาคพลังงานของเวียดนาม

ในด้านพลังงานหมุนเวียน รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายดึงดูดการลงทุนในภาคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบรวม 4,500 เมกะวัตต์ โดยครัวเรือนเวียดนามได้ติดตั้งแผงพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาแล้วกำลังการผลิตรวม 500 เมกะวัตต์ นอกจากนี้มีโครงการพลังงานหมุนเวียนที่กำลังก่อสร้างอยู่อีกประมาณ 5,000 เมกะวัตต์ที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในปี 2564

อนึ่ง อุตสาหกรรมพลังงานในเวียดนามยังคงประสบความท้าทาย เช่น โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอหรือล้าสมัย ทำให้โครงการด้านพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดนิญถ่วนและบิ่ญถ่วนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิต และแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคายังมีต้นทุนราคาสูงเกินไปสำหรับการลงทุนของครัวเรือนและธุรกิจท้องถิ่น

ที่มา: Vietnam Net วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

แบ่งตามภูมิภาค

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249706

เข้าชมทั้งหมด