หน้าหลัก

ศูนย์ข้อมูล
เพื่อธุรกิจไทยในเวียดนาม


THAIBIZ-
VIETNAM

BUSINESS INFORMATION CENTER

Overview of Economic
Opportunities in Vietnam’s States
and Regions:

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง

ชายฝั่งตอนกลางเหนือ

ชายฝั่งตอนกลางใต้

ที่สูงตอนกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงใต้

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

สื่ออื่นๆ

MEDIA

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

321

กำลังเข้าชมขณะนี้

214696

เข้าชมทั้งหมด