โครงการรถไฟฟ้าสายแรกของนครโฮจิมินห์ล่าช้ากว่ากำหนด

POST ON 10 กันยายน 2021

โครงการรถไฟฟ้าสายแรกของนครโฮจิมินห์ล่าช้ากว่ากำหนด

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 Management Authority for Urban Railways (MAUR) นครโฮจิมินห์ ผู้ลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายแรกของนครโฮจิมินห์ได้ยื่นเอกสารรายงานต่อกรมการคมนาคมนครโฮจิมินห์ระบุว่า โครงการจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2566 หรือต้นปี 2567 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ล่าช้าจากกำหนดเดิมคือสิ้นปี 2564 โดยกรมคมนาคมนครโฮจิมินห์จะรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้าร้อยละ 87.5 และคาดว่าจะดำเนินการได้ถึงร้อยละ 91 ภายในปี 2564

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะด้านทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การลดจำนวนแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม แรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ ตลอดจนข้อจำกัดการเดินทางระหว่างพื้นที่แพร่ระบาด และแม้ว่า MAUR จะแก้ปัญหาโดยให้แรงงานพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 จำนวนแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติจำนวนมากก็ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเวียดนามได้ ส่งผลกระทบต่อการความคืบหน้าของโครงการ โดยเฉพาะในชิ้นงานที่มีความซับซ้อน

แม้ว่า MAUR จะพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การอำนวยความสะดวกผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในการเดินทางเข้าเมืองและกระบวนการสมัครใบอนุญาตทำงาน หรือให้ทำงานออนไลน์จากที่พัก และให้แรงงานท้องถิ่นทำงานล่วงเวลา แต่ก็สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จเพียงร้อยละ 82 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดในแผนการที่ร้อยละ 85 ทั้งนี้ นอกจากผลกระทบจากโควิด-19 แล้ว โครงการก็ประสบอุปสรรคเชิงกฎหมายสืบเนื่องจากความล่าช้าในการดำเนินการด้วย

อย่างไรก็ดี MAUR อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินพัฒนาการของโครงการใหม่  และเสนอให้ลดระยะเวลากักตัวผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามของผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการด้วย

อนึ่ง โครงการรถไฟฟ้านครโฮจิมินห์สายแรกมีมูลค่ากว่า 43.7 ล้านล้านด่ง (1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยมีระยะทาง 20 กิโลเมตร เส้นทางสถานีตลาด Ben Thanh เขต 1 ถึงสถานี Long Binh เมือง Thu Duc ประกอบด้วย สถานีใต้ดิน 3 สถานี และสถานียกระดับ 11 สถานี ทั้งนี้ โครงการได้รับอนุมัติเมื่อปี 2550 และเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2555

ที่มา: The Saigon Times วันที่ 9 กันยายน 2564
https://english.thesaigontimes.vn/planned-completion-of-hcmcs-first-metro-line-project-delayed/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

334

กำลังเข้าชมขณะนี้

231375

เข้าชมทั้งหมด