นครเกิ่นเทอมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมระดับภูมิภาคและนานาชาติ

POST ON 6 กรกฎาคม 2022

นครเกิ่นเทอมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมระดับภูมิภาคและนานาชาติ

ตามร่างแผนแม่บทการพัฒนานครเกิ่นเทอช่วงปี 2564-2573 นครเกิ่นเทอตั้งเป้าหมาย (1) เป็นนครศูนย์กลางของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่ทันสมัยเทียบเท่านครอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2588 (2) พัฒนาความเชื่อมโยงกับเมืองและจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งระดับภูมิภาคและนานาชาติภายในปี 2573 และ (4) ให้ประชาชนในนครมีรายได้ต่อหัวที่ 140 ล้านด่ง (6,170 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี ภายในปี 2568 และ 200 ล้านด่ง (8,820 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี ภายในปี 2573

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นครเกิ่นเทอจะมุ่งเน้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด่วนที่เชื่อมต่อนครเกิ่นเทอกับนครโฮจิมินห์ จังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง และพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา รวมถึงการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการรุกล้ำของน้ำเค็ม

ที่มา: Vietnam News วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

https://vietnamnews.vn/society/1265935/can-tho-seeks-to-become-regional-transport-hub.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230807

เข้าชมทั้งหมด