จังหวัดล็องอานต้องการงบประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

POST ON 4 มีนาคม 2021

จังหวัดล็องอานต้องการงบประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

กรมคมนาคมจังหวัดล็องอาน (ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง) เปิดเผยว่าจังหวัดจะระดมจัดหางบประมาณ30 ล้านล้านด่ง (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในท้องถิ่นระหว่างปี 2564-2568

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจังหวัดล็องอานสมัยที่ 11 ได้มีมติให้ความสำคัญด้านงบประมาณสำหรับการพัฒนาโครงการด้านคมนาคมหลัก 3 โครงการและโครงการใหม่อีก 8 โครงการ โดยใช้งบประมาณรัฐทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นกว่า 18 ล้านล้านด่ง (785.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และจัดหาจากแหล่งอื่นอีกประมาณ 12 ล้านล้านด่ง (523.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

นาย Nguyen Hoai Trung รองผู้อำนวยการกรมคมนาคมจังหวัดได้ให้ข้อมูลว่า จังหวัดจะเร่งการก่อสร้างถนนในเมือง Tan An และถนนสาย DT830รวมถึงเร่งดำเนินโครงการคมนาคมที่สำคัญหลายโครงการ เช่น ถนนสาย DT 827E มูลค่า 16.5 ล้านล้านด่ง (720.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และถนนสาย DT 830E มูลค่ากว่า 3.3 ล้านล้านด่ง (144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเชื่อมระหว่างนิคมและกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจหลักของท้องถิ่นกับท่าเรือนานาชาติจังหวัดล็องอาน นครโฮจิมินห์ และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประชาชนและธุรกิจในท้องถิ่น

ที่มา: en.vietnamplus.vn วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

https://en.vietnamplus.vn/long-an-needs-around-13-billion-usd-for-transport-infrastructure-development/196717.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

140

กำลังเข้าชมขณะนี้

223773

เข้าชมทั้งหมด