จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า เสนอแผนการลงทุนสำหรับโครงการถนนวงแหวนหมายเลข 4 นครโฮจิมินห์ที่จะตัดผ่านจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าและจังหวัดอื่น ๆ ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทางตอนใต้

POST ON 22 มีนาคม 2024

จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า เสนอแผนการลงทุนสำหรับโครงการถนนวงแหวนหมายเลข 4 นครโฮจิมินห์ที่จะตัดผ่านจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าและจังหวัดอื่น ๆ ในเขตเศรษฐกิจที่สำคัญทางตอนใต้

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าได้ส่งหนังสือหมายเลข 3043/UBND-VP ไปยังกระทรวงคมนาคมเวียดนาม เพื่อเสนอแผนการลงทุนโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนหมายเลข 4 นครโฮจิมินห์ ช่วงที่จะตัดผ่านจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า

โครงการถนนวงแหวนหมายเลข 4 นครโฮจิมินห์ มีความยาวกว่า 206 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนรวม 105.96 ล้านล้านด่ง (4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยตัดผ่าน (1) จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า ระยะทาง 18.23 กิโลเมตร (2) จังหวัดด่งนาย ระยะทาง 45.6 กิโลเมตร (3) จังหวัดบิ่ญเซือง ระยะทาง 47.45 กิโลเมตร (4) นครโฮจิมินห์ ระยะทาง 17.3 กิโลเมตร และ (5) จังหวัดล็องอาน ระยะทาง 78.3 กิโลเมตร

ตามแผนดังกล่าว ถนนวงแหวนหมายเลข 4 นครโฮจิมินห์ ช่วงที่ตัดผ่านจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า จะมีเส้นทางเดินรถทั้งหมด 8 ช่องทาง ความกว้าง 74.5 เมตร ในระยะแรกของโครงการก่อสร้างทางด่วนจะมี 4 ช่องทาง จำกัดความเร็วที่ 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยจะลงทุนในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public – Private Partnership: PPP) ผ่านสัญญาก่อสร้าง ดำเนินการ ส่งมอบ (Build – Operate –Transfer: BOT)  

ทั้งนี้ จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า ได้เสนอ 2 ทางเลือกสำหรับโครงการระยะแรก ดังนี้

1. ความกว้างถนน 25.5 เมตร ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 7.972 ล้านล้านด่ง (322 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยแบ่งเป็นเงินจากกองทุนของรัฐบาลเวียดนาม 3.965 ล้านล้านด่ง (160.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 49.75 และเงินลงทุนจากการร่วมทุนของภาคเอกชน 4.005 ล้านล้านด่ง (162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 50.25 ระยะเวลาคืนทุน 20 ปี

2. ความกว้างถนน 27 เมตร ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 8.1 ล้านล้านด่ง (327.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยแบ่งเป็นเงินจากกองทุนของรัฐบาลเวียดนาม 4.095 ล้านล้านด่ง (165.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 50.57 และเงินทุนของนักลงทุน 4.005 ล้านล้านด่ง (162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 49.43 ระยะเวลาคืนทุน 20 ปี

ทั้งนี้ หากข้อเสนอดังกล่าวได้รับอนุมัติ คณะกรรมการประชาชนของจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่าจะจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเวียดนามพิจารณา ก่อนจะจัดทำกลไกและนโยบายเฉพาะสำหรับโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนหมายเลข 4 นครโฮจิมินห์ เสนอต่อกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนามพิจารณาภายในเดือนเมษายน 2567 รวมถึงรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติในเดือนมิถุนายน 2567 ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2570 อนึ่ง โครงการถนนวงแหวนหมายเลข 4 นครโฮจิมินห์ เป็นโครงการคมนาคมสำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม ซึ่งจะมีบทบาทในการช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมืองนครโฮจิมินห์ และเส้นทางจากภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสู่นครโฮจิมินห์ ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านท่าเรือ Hiep Phuoc (เขต Nha Be นครโฮจิมินห์) และท่าเรือ Long An (จังหวัดล็องอาน) ซึ่งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการหมุนเวียนของสินค้า และการพัฒนาบริการที่ท่าเรือในภูมิภาค

ที่มา: Cong Thuong เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/de-xuat-phuong-an-dau-tu-duong-vanh-dai-4-tphcm-doan-qua-tinh-ba-ria-vung-tau-118202.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

140

กำลังเข้าชมขณะนี้

223773

เข้าชมทั้งหมด