คณะกรรมการประชาชนเขต Can Gio นครโฮจิมินห์จัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเขต Can Gio

POST ON 27 มิถุนายน 2024

คณะกรรมการประชาชนเขต Can Gio นครโฮจิมินห์จัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเขต Can Gio

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กรมการขนส่งนครโฮจิมินห์ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในเขต Can Gio นครโฮจิมินห์ ช่วงปี 2566 – 2573 โดยคณะกรรมการประชาชนเขต Can Gio จะปรับปรุงและเพิ่มโครงการด้านคมนาคมของนครโฮจิมินห์ และเขต Can Gio เข้าไปในแผนดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยโครงการสำคัญดังนี้

1. โครงการก่อสร้างสะพาน Can Gio เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเขต Nha Be และเขต Can Gio

2. โครงการก่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างถนน Rung Sac กับทางด่วนสาย Ben Luc – Long Thanh ที่ชุมชน Binh Khanh เขต Can Gio

3. โครงการปรับปรุงและขยายสะพานต่าง ๆ บริเวณถนน Rung Sac

4. โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าตามแนวถนน Rung Sac ซึ่งจะเชื่อมต่อเขตเมืองชายฝั่ง Can Gio กับรถไฟฟ้าสายที่ 4 ในเขต Nha Be ของนครโฮจิมินห์

5. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อกลุ่มท่าเรือCan Gio – Cai Mep และถนนเลียบชายฝั่งที่เชื่อมต่อนครโฮจิมินห์ (ผ่านเขต Can Gio) กับจังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่า

อนึ่ง คณะกรรมการประชาชนเขต Can Gio จะจัดลำดับความสำคัญในการลงทุนสำหรับโครงการดังกล่าว ตลอดจนวางแผนเรื่องงบประมาณและช่วงเวลาการลงทุนตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนระยะกลางในช่วงปี 2563 – 2568 และช่วงปี 2566 – 2569 และจะเสนอต่อกรมการขนส่งนครโฮจิมินห์ คณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ และนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่มา: Tuoi Tre News เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567

https://tuoitre.vn/ke-hoach-phat-trien-giao-thong-can-gio-co-nhieu-du-an-trong-diem-cua-tp-hcm-20240624220119167.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

532

กำลังเข้าชมขณะนี้

249720

เข้าชมทั้งหมด