กลุ่มบริษัท CT Group เสนอแผนการลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างนครโฮจิมินห์กับจังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากน้ำโขง

POST ON 10 มกราคม 2024

กลุ่มบริษัท CT Group เสนอแผนการลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระหว่างนครโฮจิมินห์กับจังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากน้ำโขง

กลุ่มบริษัท CT Group ได้เสนอแผนการลงทุนก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างนครโฮจิมินห์กับนครเกิ่นเทอต่อรัฐบาลเวียดนาม โดยโครงการดังกล่าวจะลงทุนในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public – Private Partnership: PPP) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนกว่า 9.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นเงินลงทุนจากการร่วมทุนของภาคเอกชน ร้อยละ 85 และจากกองทุนของรัฐบาลเวียดนามร้อยละ 15 ทั้งนี้ ทางรถไฟดังกล่าวจะเป็นระบบรถไฟรางคู่ ขนาดราง 1.435 เมตร (Standard Guage) ความยาวรวม 174 กิโลเมตร ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มีทั้งหมด 12 สถานี ผ่าน 6 จังหวัด/นคร ได้แก่ นครโฮจิมินห์ จังหวัดบิ่ญเซือง จังหวัดล็องอาน จังหวัดเตี่ยนซาง จังหวัดหวิญล็อง และนครเกิ่นเทอ และสามารถขนส่งได้ทั้งตู้โดยสารและตู้บรรทุกสินค้า

ทั้งนี้ บริษัท CT Group มีแผนร่วมทุนกับบริษัท China Road and Bridge Corporation (CRBC) และบริษัท China PowerEngineering Consulting Group (CPECC) เพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำของโลก นอกจากนี้ บริษัท CT Group ยังเสนอให้พัฒนาเขตเมือง 12 แห่งตามแนวเส้นทางรถไฟในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit-Oriented Development: TOD) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการคืนทุนจากเดิม 50 ปีเหลือ 25 ปี รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและนครต่าง ๆ ในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

อนึ่ง บริษัท CT Group คาดว่าจะสามารถจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น (Feasibility Study Report) ของโครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จภายในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 และจะก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จก่อนปี 2575 ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจสำคัญทางตอนใต้กับเขตเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาสินค้าในระดับภูมิภาคสู่ตลาดผู้บริโภค โดยคาดการณ์ว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนครโฮจิมินห์ – นครเกิ่นเทอจะให้บริการผู้โดยสาร 16.4 ล้านคน และสินค้า 19.1 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2578 และ 42 ล้านคน และสินค้า 81 ล้านตัน ภายในปี 2593

ที่มา: VnExpress International เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567

https://e.vnexpress.net/news/news/traffic/hcmc-firm-wants-to-build-10b-high-speed-rail-to-can-tho-4696596.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

76

กำลังเข้าชมขณะนี้

225282

เข้าชมทั้งหมด