กรมการขนส่งนครโฮจิมินห์เสนอโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 54 โครงการ

POST ON 8 ธันวาคม 2021

กรมการขนส่งนครโฮจิมินห์เสนอโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 54 โครงการ

กรมการขนส่งนครโฮจิมินห์เสนอให้จัดลำดับความสำคัญสำหรับการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 54 โครงการในระยะเวลา 5 ปี (2564-2568) เพื่อช่วยปรับปรุงการเชื่อมโยงในภูมิภาคและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 534 ล้านล้านด่ง (23.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยเรียงลำดับความสำคัญดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ 2 และ 3 ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 โครงการเส้นทางด่วน Ho Chi Minh City – Moc Bai เส้นทางด่วน Ho Chi Minh City – Chon Thanh และสะพาน Nguyen Khoai ในเขต 7 มีมูลค่ารวม 158 ล้านล้านด่ง (6.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นอกจากนี้ กรมยังให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในนครโฮจิมินห์ โดยรถไฟฟ้าสายแรกเริ่มจากตลาด Ben Thanh ในเขต 1 ไปยัง Depot Long Binh ในเมือง Thu Duc และเส้นทางที่สองจากตลาด Ben Thanh ไปยัง Depot Tham Luong เขต 12 ในขณะเดียวกันก็เสนอให้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อพัฒนาการควบคุมการจราจรในนครโฮจิมินห์ด้วย

ทั้งนี้ กรมการขนส่งนครโฮจิมินห์ได้เสนอให้นครโฮจิมินห์ขออนุมัติเพิ่มอัตราการจัดเก็บรายได้ของนครในช่วงปี 2565–2568 เพื่อให้สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญข้างต้นได้ เนื่องจากแผนการลงทุนระยะ 5 ปีดังกล่าวได้รับการอนุมัติงบประมาณมูลค่า 142.6 ล้านล้านด่ง ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการที่เสนอ

ที่มา: The Saigon Times วันที่ 24 พ.ย. 2564

https://english.thesaigontimes.vn/hcmc-transport-dept-proposes-prioritizing-54-infrastructure-projects/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230878

เข้าชมทั้งหมด