ข้อมูลรายจังหวัด/นคร

กว๋างนาม

quang nam

กว๋างนาม

ข้อมูลจังหวัดโดยสังเขป
 • จังหวัดกว๋างนามเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 6 ของเวียดนาม โดยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่เพียบพร้อมทั้งสนามบินในประเทศ ท่าเรือน้ำลึก และเขตเศรษฐกิจเปิดจูลาย (Chu Lai Open Economic Zone) มีอาณาเขตติดกับนครดานัง ศูนย์กลางของภาคกลางเวียดนาม และมีประตูชายแดนระหว่างเวียดนามและประเทศลาว
 • มีอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นที่สุดของจังหวัด โดยมีเครือบริษัท Truong Hai (THACO) ที่ผลิตรถบรรทุก รถบัส รวมถึงประกอบรถยนต์ให้กับบริษัท KIA (เกาหลี), Mazda, Mitsubishi Fuso (ญี่ปุ่น), Peugeot (ฝรั่งเศส) และ BMW/MINI (เยอรมัน)
 • มีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีมรดกโลกที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO 2 แห่งที่สำคัญ คือ เมืองฮอยอัน (Hoi An City) และโบราณสถาน My Son ซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวจามปาที่มีอายุกว่า 900 ปี นอกจากนี้ ยังมีเกาะจาม (Cu Lao Cham) ที่ได้รับเป็นเขตสงวนชีวมณฑลเนื่องจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติหลากหลาย
 • เป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีคนที่ 7 ของประเทศเวียดนาม Nguyen Xuan Phuc 
 • มีสินค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ 2 รายการ คือ อบเชย Tra My และโสมเวียดนาม Ngoc Linh 
 • จังหวัดกว๋างนามได้ร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร (Sister City) กับจังหวัดอุบลราชธานีของประเทศไทยเมื่อปี 2557 จัดเป็นเมืองคู่มิตรคู่ที่ 65

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกว๋างนาม 

1.1 ข้อมูลที่ตั้ง การปกครอง

กว๋างนาม เป็น 1 ใน 7 จังหวัดและนคร บริเวณชายฝั่งตอนใต้ของประเทศเวียดนาม หรือภาคตะวันตกของประเทศเวียดนามอยู่ห่างจากนครดานัง 60 กิโลเมตร ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดเถื่อเทียน-เว้ (Thua Thien – Hue Province) และนครดานัง ทิศตะวันออกเป็นติดทะเลจีนใต้ ทิศใต้ติดกับจังหวัดกว๋างหงาย (Quang Ngai Province) และกอนตูม (Kom Tum Province) ทางด้านทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเซกอง ประเทศลาว

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ที่ค่อยๆ ลดระดับจากทางด้านตะวันตกไปทางตะวันออก โดยมีที่ราบสูงในส่วนกลาง และที่ราบตามชายฝั่งทะเล จังหวัดกว๋างนามมีพื้นที่ติดทะเลยาวถึง 125 กิโลเมตร มีชายหาดสวยงามหลายแห่ง และมีเกาะจาม (Cu Lao Cham) ที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO ให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑล

อุณภูมิโดยเฉลี่ยของจังหวัดที่ 25 – 27 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากอิทธิพลจากกระแสลมตามฤดูกาล ในช่วงหน้าร้อนอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 2,830 มิลลิเมตร กว่าร้อยละ 70 ฝนจะตกมากช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม

จังหวัดกว๋างนามมีพื้นที่ทั้งหมด 10,438 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 18 พื้นที่ ประกอบไปด้วยเมืองที่สำคัญ คือ เมืองตามกี่ (Tam Ky) , เมืองฮอยอัน (Hoi An) และอีก 16 อำเภอ

ปี 2562 จังหวัดกว๋างนามได้รับการจัดอันดับ 6 จาก 63 จังหวัดในด้านความสามารถในแข่งขันระดับประเทศ (PCI) ขณะที่การจัดอันดับเกี่ยวกับความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ (PAPI) ถือว่ามีคุณภาพดีของประเทศเวียดนาม

1.2 ทรัพยากร

1.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดกว๋างนามมีที่ดินทั้งหมด 1,043,800 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่ป่าไม้กว่าร้อยละ 63 ปลูกไม้ยืนต้นและพืชหมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 21 นอกจากนั้นเป็นที่อยู่อาศัยและวัตถุประสงค์อื่นๆ

จังหวัดเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรไม้สะสมประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีการพบโสมเวียดนาม (Ngoc Linh) บนพื้นที่เขาสูงที่ติดกับจังหวัดกอนตูม โดยจัดเป็นโสมลำดับที่ 20 โลกอีกด้วย

ตามข้อมูลการสำรวจ จังหวัดกว๋างนามมีแร่ธาตุต่างๆ กว่า 45 ชนิด แร่ธาตุที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ถ่านหิน ทอง ยูเรเนียม เฟลด์สปาร์ ดินขาว (Kaolin) ทรายแก้ว ไทเทเนียม แร่ธาตุสำหรับทำวัสดุก่อสร้าง และแหล่งน้ำแร่และน้ำร้อนธรรมชาติ

1.2.2 ทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม

ปี 2562 จังหวัดกว๋างนาม มีประชากรทั้งหมด 1.495 ล้านคน คิดเป็นแรงงานที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป 0.924 ล้านคน กว๋างนามมีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง และวิทยาลัยอาชีวะอีก 7 แห่งฝึกอบรมแรงงานของจังหวัด โดยอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำอยู่ระหว่าง 3.07 – 3.92 ล้านด่องต่อเดือน (133 – 170 เหรียญสหรัฐต่อเดือน) ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของพื้นที่ที่จ้างงาน

จังหวัดกว๋างนามเป็นสถานที่ ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานอย่างน้อย 2,500 ปี โดยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรซาหวิ่น และต่อมา คือ อาณาจักรจามปา ซึ่งมีโบราณสถาน มรดกโลก My Son (My Son Sanctuary) ที่ได้รับรองจากองค์กรยูเนสโก้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และยังมีเมืองท่าฮอยอัน (Hoi An City) ที่เคยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าที่มีความรุ่งเรืองมากในช่วงศตวรรษที่ 16 – 17 มีชาวจีน ชาวญี่ปุ่น รวมถึงชาวยุโรปเข้ามาทำการค้าและอยู่อาศัยมาก ทำให้เมืองฮอยอัน มีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2542  ทำให้กว๋างนามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมระดับโลก

1.3 โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

ด้านการคมนาคมทางอากาศ จังหวัดกว๋างนามอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติดานัง ซึ่งมีเที่ยวบินจากประเทศเกาหลีใต้ ไทย ไต้หวัน มาเก๊า ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในตัวจังหวัดยังมีสนามบินภายในประเทศจูลาย ที่มีเที่ยวบินตรงจากฮานอยและโฮจิมินห์ทุกวัน

ด้านการคมนาคมทางน้ำ จังหวัดมีท่าเรือน้ำลึกนานาชาติและศูนย์จัดการโลจิสติกส์ Chu Lai – Ky Ha สามารถรองรับเรือที่มีน้ำหนัก 20,000 ตัน และ เชื่อมเขตอุตสาหกรรมเปิดจูลาย นอกจากนี้ ยังอยู่ใกล้กับท่าเรือนานาชาติ Dung Quat ในจังหวัดกว๋างหงายอีกด้วย

  รูปที่ 2 ถนนหลวงในจังหวัดกว๋างนาม

 

ที่มา: Google Map (2563)

ด้านการคมนาคมทางบกและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค จังหวัดกว๋างนามมีระบบมีถนนทางหลวง ได้แก่ QL1A, QL14B, QL14D, QL14E, QL14G และทางหลวงสายเอเชีย AH17 เชื่อมไปยังจังหวัดอื่นและประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านชายแดนนามซาง (Nam Giang Border Gate) โดยฝั่งลาวคือด่านดากตาอ๋อก แขวงเซกอง ซึ่งเวียดนามเรียกว่าเป็นเส้นทาง EWEC2 อย่างไรก็ตาม เส้นทาง EWEC2 ยังคงเป็นด่านผ่านแดนท้องถิ่นระหว่างเวียดนามและลาวเท่านั้น ยังไม่สามารถเดินทางหรือขนส่งระหว่างประเทศได้ โดยรัฐบาลเวียดนามมีแผนยกระดับด่านดังกล่าวเป็นด่านระหว่างประเทศต่อไป นอกจากนี้ การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่ยังผ่านด่านชายแดนนานาชาติลาวบ๋าว (Lao Bao International Border gate) หรือด่านนานาชาติเลเล็ย (La Lay International Border gate) จังหวัดกว๋างจิ และแม้ว่ากว๋างนามไม่ได้อยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) หรือเส้นทาง R9 แต่สามารถเชื่อมโยงการค้าผ่านนครดานัง หรือจังหวัดกว๋างจิได้โดยสะดวก

ด้านเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรม ตามข้อมูลจากกรมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FIA) จังหวัดมีเขตอุตสาหกรรมหลายแห่ง และหลายรูปแบบ ได้แก่

 1. เขตอุตสาหกรรมเปิดจูลาย (Chu Lai Open Economic Zone) รวมเขตอุตสาหกรรมย่อย 5 แห่ง บนพื้นที่กว่า 42,000 เฮกตาร์ พัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ เทคโนโลยีการสื่อสาร ผลิตวัสดุก่อสร้าง แก้ว สินค้าจากทรายซิลิคอน แปรรูปไม้และเฟอร์นิเจอร์
 2. เขตเศรษฐกิจชายแดนเวียดนาม – ลาว Nam Giang ซึ่งเป็นทั้งด่านชายแดน ศูนย์การค้า และเขตปลอดภาษี
 3. นิคมอุตสาหกรรม Dien Nam – Dien Ngoc, Thuan Yen, Dong Que Son และ Phu Xuan
 4. นิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง Tam Thang

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และโอกาสในการลงทุนทำธุรกิจ 

2.1 สถานการณ์เศรษฐกิจ

ปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) คิดเป็นมูลค่า 99,325 พันล้านด่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.5 แบ่งออกเป็นภาคการเกษตรร้อยละ 13 อุตสาหกรรมและก่อสร้างร้อยละ 34 ภาคบริการร้อยละ 35 ภาษีจากสินค้าร้อยละ 19

ด้านการเกษตร ป่าไม้ และการประมงของจังหวัดปี 2562 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า ในด้านการเพาะปลูก จังหวัดกว๋างนามผลิตข้าวได้ 541,890 ตัน ขณะเดียวกันก็มีการเพาะปลูกผัก ยางพารา ชา พริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์

จังหวัดกว๋างนามแปรรูปไม้เป็นอันดับต้นๆ ของเวียดนาม ปี 2562 ทั้งหมด 1,320,000 ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นป่าปลูกมากถึง 19,600 เฮกตาร์ มีการพัฒนาและปลูกพืชสมุนไพร และเครื่องเทศ ได้แก่ อบเชย ปาจีเทียน (Morinda Officinalis) ตังเซียม (Codonopsis Pilosula) รวมถึงโสมเวียดนาม (โสม Ngoc Linh) ในพื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ด้านการปศุสัตว์ของจังหวัดมีขนาดปานกลาง ปี 2562 มีการเลี้ยงกระบือ 63,300 ตัว โค 169,500 ตัว สุกร 305,000 ตัว และสัตว์ปีก 7.8 ล้านตัว ส่วนด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีผลผลิตทั้งหมด 119,500 ตัน มาจากการประมงชายฝั่ง 92,200 ตัน และเพาะเลี้ยง 27,300 ตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่ คือ ปลาทะเล ปลาน้ำกร่อย และปลาน้ำจืด

ด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2561 โดยสินค้าสำคัญของจังหวัด ได้แก่ รถยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารขนาดใหญ่ หินสำหรับก่อสร้าง ทรายธรรมชาติ เนื้อปลาสดและแช่แข็ง เครื่องดื่ม สินค้าประเภทไม้ เสื้อผ้า เป็นต้น

อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นที่สุดของจังหวัด โดยมีเครือบริษัท Truong Hai (THACO) ที่ผลิตรถบรรทุก รถบัส รวมถึงประกอบรถยนต์ให้กับบริษัท KIA (เกาหลี), Mazda, Mitsubishi Fuso (ญี่ปุ่น), Peugeot (ฝรั่งเศส) และ BMW/MINI (เยอรมัน) ด้านบริการและการค้า เป็นภาคส่วนที่มีมูลค่ามากที่สุด มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 โดยมาจากการค้าปลีกเป็นหลัก ส่วนการท่องเที่ยวในปี 2562 มีนักเที่ยวทั้งหมด 7.6 คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด 4.5 ล้านคน โดยสถานที่ท่องเที่ยวหลัก คือ เมืองมรกดโลกฮอยอัน โบราณสถานหมีเซิน และเกาะจาม คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยว 5,877 พันล้านด่อง (255.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

2.2 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ปี 2562 จังหวัดกว๋างนาม มีมูลค่านำเข้าสินค้าและมูลค่าส่งออกสินค้าคิดเป็น 1,275 และ 1,857 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ

มูลค่าลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะสมจนถึงปี 2562 คิดเป็น 5,930 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2562  มีโครงการลงทุนใหม่จากต่างประเทศ 26 โครงการเป็นมูลค่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ธุรกิจไทยมีการลงทุนในจังหวัดกว๋างนาม 7 โครงการคิดเป็นมูลค่าลงทุน 41.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้แก่

ที่ ชื่อธุรกิจ ประเภทธุรกิจ
1 บริษัท Hi Tech Vietnam Apparel โรงงานผลิตเครื่องนุ่มห่มและสิ่งทอ
2 บริษัท Thai Viet Agri Group โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์
3 บริษัท Thai Viet Swine Line ฟาร์มเลี้ยงสุกร
4 บริษัท Shaiyo Triple A Quang Nam โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้
5 บริษัท Thai Viet Agri Group ฟาร์มเลี้ยงสุกร

โรงงานอาหารสัตว์

6 บริษัท Quoc Te Kings ร้านอาหารและบริการด้านอาหารอื่น

2.3 อุตสาหกรรมที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการลงทุน

 • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เครื่องจักรการเกษตร และอุปกรณ์อะไหล่เครื่องบิน
 • อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทดแทน
 • อุตสาหกรรมสนับสนุนเสื้อผ้า สิ่งทอ
 • อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภค
 • อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานฝีมือ
 • อุตสาหกรรมการเกษตร ป่าไม้ และประมง
 • โครงการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานอุตสาหกรรม
 • การท่องเที่ยว

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 1. เว็บไซต์ของรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดกว๋างนาม https://quangnam.gov.vn/
 2. โครงการที่เปิดให้ลงทุน (ภาษาเวียดนาม) http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/fck/files/DANH%20MUC%2045%20DU%20AN%202015-2020.pdf
 3. ศูนย์ส่งเสริมการลงทุนและการค้าจังหวัดกว๋างนาม: http://congthuong.quangnam.gov.vn/default.aspx
 4. ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกว๋างนาม: http://quangnamtourism.com.vn/en/
 5. เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดกว๋างนาม: http://quangnamtrade.com.vn/home/index.php

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมส่งเสริมการลงทุน (2563), ฐานข้อมูลการลงทุนเวียดนาม (จังหวัดกว๋างนาม), สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จาก http://ipc.mpi.gov.vn/mien-nam/thong-tin-dia-phuong

สภาประชาชนจังหวัดกว๋างนาม (2563), ข้อมูลสถิติพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดเบ๊นแจ ประจำปี 2562

สภาประชาชนจังหวัดกว๋างนาม (2562), Decision No.553/2018/QD-TTg ของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกว๋างนามถึงปี 2020, มุ่งเน้นปี 2030

Thaco Group (2563), ข้อมูลบริษัทเครือ Truong Hai, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จากhttp://thacogroup.vn/vi/Gioi-thieu/hinh-thanh-va-phat-trien/

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

66515

เข้าชมทั้งหมด