สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานสัมมนาออนไลน์ชี้ช่องทางการขนส่งผลไม้จากไทยผ่านเวียดนามไปจีน

POST ON 11 มิถุนายน 2024

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดงานสัมมนาออนไลน์ชี้ช่องทางการขนส่งผลไม้จากไทยผ่านเวียดนามไปจีน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ร่วมกับส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงฮานอยจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อชี้ช่องทางการขนส่งผลไม้จากไทยผ่านเวียดนามไปจีน โดยมีผู้ประกอบการและสำนักงานพาณิชย์ประจ าจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 100 คน

นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กล่าวเปิดงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานสัมมนาฯ ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการลงพื้นที่จังหวัดหลั่งเซิน ร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ระหว่างวันที่ 24- 25 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อหารือกับจังหวัดฯ อำนวยสะดวกการขนส่งผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนและรองรับฤดูผลไม้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และ สคต. ณ กรุงฮานอย ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายกับจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือของเวียดนาม ซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยงไทย เวียดนามและอาเซียนสู่จีน และผลักดันให้การขนส่งผลไม้ผ่านเวียดนามไปจีนสามารถดำเนินไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ 3 เชื่อมโยง (Three Connects)

ในงานสัมมนาดังกล่าว นางสาวธนียา ฟูเจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการพาณิชย์) บรรยายภาพรวมการขนส่งผลไม้และสินค้าอื่น ๆผ่านด่านชายแดนสำคัญทางภาคเหนือของเวียดนาม รวมถึงข้อมูลเส้นทางการขนส่งสินค้าทางบก ทางรถไฟและทางเรือผ่านเวียดนาม เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทย โดยนายปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและกฎระเบียบที่ควรทราบ รวมถึงโอกาสและความท้าทายในการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน นอกจากนี้ผู้แทนของบริษัท Delta International ซึ่ง เป็นบริษัทโลจิสติกส์ของเวียดนามได้ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงของการขนส่งผลไม้ไทยโดยรถบรรทุกผ่านเวียดนามข้ามแดนไปยังจีนด้วย

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

531

กำลังเข้าชมขณะนี้

249719

เข้าชมทั้งหมด