เวียดนามมุ่งสร้างแบรนด์สำหรับธนาคารและเทคโนโลยีการเงินของประเทศ

POST ON 27 มกราคม 2021

เวียดนามมุ่งสร้างแบรนด์สำหรับธนาคารและเทคโนโลยีการเงินของประเทศ

รายงานของมหาวิทยาลัย Fulbright ระบุว่า เวียดนามมีบริษัทด้าน fintech 166 ราย ซึ่งให้บริการ
ด้านการชำระเงินออนไลน์ ดิจิทัลแบงก์กิ้ง สินเชื่อแบบบุคคลต่อบุคคล (peer-to-peer lending) บล็อกเชน crowdfunding และ credit rating นอกจากนี้ ข้อมูลของธนาคาร UOB ระบุว่า การชำระเงินออนไลน์
มีสัดส่วนสูงที่สุดในโครงสร้างธุรกิจ fintech ของเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 47 ของจำนวนบริษัทด้าน fintech ทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 98 ของการลงทุนในสาขาดังกล่าว รองลงมา คือ สินเชื่อแบบบุคคลต่อบุคคล
ซึ่งมีบริษัทรวม 20 แห่ง (Tima และ Vaymuon.vn)

ดร. Can Van Luc ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจ fintech หลายประการ ได้แก่ ตลาดในประเทศที่มีประชากรขนาดใหญ่ ประชากรวัยหนุ่มสาว อัตราผู้ใช้โทรศัพท์ smartphone สูง และในช่วง 5 ปีข้างหน้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเติบโต ร้อยละ 25-30 ต่อปี ทั้งนี้ เมื่อปี 2562 เวียดนามเป็นประเทศที่มีการลงทุนสาขา fintech อันดับ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์

อย่างไรก็ตาม เวียดนามต้องเร่งจัดทำกรอบกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการ fintech  สร้างระบบนิเวศทางนวัตกรรม จัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์สำหรับระบบการธนาคาร fintech ร้านค้าแบบ chain store และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง fintech ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านเงินทุน เทคโนโลยี มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยงด้วย

ที่มา: Vietnam Business Forum Vol. 02, No.  20+1 (1305), 29 Dec 2020 – 25 Jan 2021

https://vccinews.com/news/42012/building-national-brand-for-banking-and-financial-technology.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225288

เข้าชมทั้งหมด