เวียดนามตั้งเป้าเปิดตัวแพลตฟอร์มเงินดิจิทัลที่ทันสมัยภายในปี 2568

POST ON 30 สิงหาคม 2022

เวียดนามตั้งเป้าเปิดตัวแพลตฟอร์มเงินดิจิทัลที่ทันสมัยภายในปี 2568

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นาย Ho Duc Phoc รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในคำสั่งที่ 1484/QĐ-BTC ว่าด้วยแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกระทรวงการคลังตั้งแต่ปัจจุบันถึงปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568) ตลอดจนวิสัยทัศน์ปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) โดยมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มเงินดิจิทัลระดับประเทศที่ทันสมัย ​​ยั่งยืน
และบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ตลอดจนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและความมั่นคงทางการเงิน

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงการคลังจะ

(1) ต่อยอดความสำเร็จทางเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และติดตามผลการพัฒนา e-Government อย่างใกล้ชิด

(2) ดำเนินการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในภาคการเงิน การให้บริการเงินดิจิทัล และการพัฒนารัฐบาล เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

(3) จัดทำตัวชี้วัดการพัฒนา e-finance ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565

(4) ดำเนินการจัดตั้งแพลตฟอร์มเงินดิจิทัลที่ทันสมัย ​​เปิดเผย และโปร่งใส ภายในปี 2568 บนพื้นฐานของ big data และ open financial data

(5) สร้างระบบนิเวศของเงินดิจิทัลที่สมบูรณ์และทันสมัยในทุกสาขาภายในปี 2573

(6) อบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและพนักงานภาครัฐ

เวียดนามเล็งเห็นว่า ภาคการเงินจะขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงและมีการแบ่งปันข้อมูล ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกรรมทางการเงินสาธารณะอย่างครอบคลุม รวมถึงการใช้ข้อมูลดิจิทัลโดยภาครัฐและและเอกชน

ที่มา: VOV วันที่ 13 สิงหาคม 2565

https://english.vov.vn/en/society/vietnam-targets-launch-of-modern-digital-finance-platform-by-2025-post963082.vov

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

140

กำลังเข้าชมขณะนี้

223778

เข้าชมทั้งหมด