ยุทธศาสตร์สาขาการธนาคารเวียดนาม ปี 2564

POST ON 23 มีนาคม 2021

ยุทธศาสตร์สาขาการธนาคารเวียดนาม ปี 2564

Tăng cường bảo mật thông tin khách hàng

          ปี 2564 เป็นปีแรกของการปรับใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเวียดนามระยะ 5 ปี (2564 – 2568) สำหรับสาขาการธนาคาร ได้กำหนดภารกิจหลัก ดังนี้

          1. ปรับปรุงกฎหมายด้านการธนาคารให้มีความสอดคล้อง สะดวก และชัดเจนของพื้นฐาน
ทางกฎหมายสำหรับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและการดำเนินการของธนาคาร

          2. เสริมสร้างความมั่นคงของโครงสร้างภายในธนาคารแห่งชาติเวียดนามตามแนวทางความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติสากล

          3. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อปรับใช้แนวทางทางการเงินอย่างยืดหยุ่น ให้สามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อและสร้างเสถียรภาพของค่าเงิน

          4. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบธนาคาร โดยเฉพาะในสาขาที่มีความเสี่ยงสูง หรือในสถาบันการเงินที่มีศักยภาพต่ำ

          5. ปรับโครงสร้างสถาบันทางการเงินและจัดการหนี้เสีย โดยมุ่งกลุ่มสถาบันการเงินที่มีศักยภาพต่ำ

          6. ให้ความสำคัญต่อการก่อตั้งโครงการพัฒนาการชำระเงินแบบไร้เงินสดในปี 2564 – 2568
ตามแนวปฏิบัติสากล และพัฒนาธนาคารดิจิทัล

          7. ดำเนินยุทธศาสตร์ชาติสาขาการเงิน ปรับใช้ถึงปี 2568 วิสัยทัศน์ถึงปี 2573 อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

          8. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับสถานะของการธนาคารเวียดนามในเวทีระหว่างประเทศ

ที่มา Vietnam Business Forum ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

ภาพจาก tapchinganhang

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

42

กำลังเข้าชมขณะนี้

227515

เข้าชมทั้งหมด