ภารกิจหลักสาขาการธนาคารเวียดนาม ปี 2564

POST ON 26 มกราคม 2021

ภารกิจหลักสาขาการธนาคารเวียดนาม ปี 2564

ภารกิจหลักสาขาการธนาคารเวียดนาม ปี 2564
ที่มา Vietnam Business Forum

ธนาคารแห่งชาติเวียดนามได้ออกคำสั่งที่ 01/CT-NHNN ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินภารกิจด้านการธนาคารของเวียดนามในปี 2564 ให้สอดคล้องกับคติพจน์การปฏิบัติงานของรัฐบาลเวียดนาม “เป็นปึกกแผ่น มีระบบระเบียบ สร้างนวัตกรรม และมีปณิธานในการพัฒนา”

ภารกิจหลักที่ธนาคารแห่งชาติเวียดนามกำหนด ประกอบด้วย การดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างยืดหยุ่นและสอดคล้องกับนโยบายทางการคลังและนโยบายทางเศรษฐกิจมหภาคอื่น เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำกว่าร้อยละ 4 การรักษาตลาดเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การปรับใช้แนวทางการบริหารจัดการตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพของค่าเงินและทองคำ และเพื่อให้สามารถแปลงเป็นเงินทุนสำหรับการผลิตและการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มเงินสำรองระหว่างประเทศ
การปรับโครงสร้างสถาบันทางการเงิน การปรับใช้แนวทางการจัดการหนี้เสีย การเร่งการปรับใช้การชำระเงินแบบไร้เงินสด การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในสาขาธนาคาร การขยายระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการทางการธนาคาร การส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยของการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และผ่านบัตร

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

26128

เข้าชมทั้งหมด