ผลงานธุรกิจธนาคารเวียดนาม ปี 2558 – 2563

POST ON 23 มีนาคม 2021

ผลงานธุรกิจธนาคารเวียดนาม ปี 2558 – 2563

นาย Dao Minh Tu รองผู้ว่าการธนาคารเวียดนาม ระบุว่า ระหว่างปี 2558 – 2563 ธุรกิจธนาคารเวียดนามมีผลงานที่โดดเด่นและช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศหลายประการ ดังนี้

          ประการแรก ธนาคารแห่งชาติเวียดนามได้ดำเนินนโยบายทางการเงินที่เหมาะสมและยืดหยุ่น เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินและการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในอัตราที่กำหนด และสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

          ประการที่สอง การปรับโครงสร้างสถาบันการเงินและการชำระหนี้เสียส่งผลให้สถาบันทางการเงินยังคงมีเสถียรภาพและปลอดภัย โดยอัตราส่วนของเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (capital adequacy ratio) ของสถาบันการเงินส่วนใหญ่อยู่ที่ ร้อยละ 11.65 และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-performing loan) ต่ำกว่า ร้อยละ 3

          ประการที่สาม การควบคุมดูแลระบบการชำระเงินให้สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งการชำระเงินแบบไร้เงินสดมีพัฒนาการอย่างมาก โดยธนาคารแห่งชาติเวียดนามได้จัดทำกรอบข้อบังคับและกฎหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยของการชำระเงิน นอกจากนี้ สถาบันการเงินได้ศึกษาและปรับใช้เทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย เช่น การชำระเงินผ่านโทรศัพท์ การยืนยันตัวตนโดยใช้ลายนิ้วมือ การใช้ QR code เป็นต้น

          ประการที่สี่ ธนาคารแห่งชาติเวียดนามให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในระดับสูง รวมทั้งการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำธุรกิจสาขาการธนาคารได้ดีและส่งเสริมขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ทำให้ธนาคารแห่งชาติเวียดนามได้รับการจัดลำดับเป็นอันดับที่ ๑ ของหน่วยงานรัฐภายใต้โครงการปฏิรูปการบริหารราชการในประเทศเวียดนาม (Public Administration Reform: PAR)

ที่มา: Vietnam Business Forum ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

334

กำลังเข้าชมขณะนี้

231376

เข้าชมทั้งหมด