นครดานังมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวแห่งเวียดนาม

POST ON 15 มีนาคม 2021

นครดานังมุ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวแห่งเวียดนาม

นครดานังมีแผนจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนามภายในปี 2573 ตามแผนแม่บทฉบับปรับปรุงโดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2588

ระหว่างการประชุมเพื่อติดตามทบทวนแผนแม่บทการพัฒนานครดานังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่กรุงฮานอย โดยมีนาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธาน คณะกรรมการประชาชนนครดานังรายงานว่า ภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวนครจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานโลกและเป็นประตูสู่ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor – EWEC) อีกทั้งนครยังต้องการพัฒนาเป็นเขตชุมชนเมืองพิเศษโดยมีวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็นเมืองนานาชาติ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2573 จะมีประชากร 1.79 ล้านคนและมีพื้นที่เขตชุมชนเมือง 31,800 เฮกตาร์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของพื้นที่ของนคร

นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ชื่นชมคณะผู้บริหารนครดานังที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว รวมทั้งแนะนำให้นครดานังมุ่งไปสู่การเป็นนครที่มีความพิเศษของเวียดนาม ทั้งในแง่ระดับคุณภาพและการพัฒนาของนครที่สูงขึ้นไป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนพัฒนานครดานังเป็นเมืองผู้นำด้านการท่องเที่ยวศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล ประตูสู่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก และเมืองน่าอยู่และปลอดภัย รวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดของเสียการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย

ที่มา: vietnamnews.vn วันที่ 1 มีนาคม 2564

https://vietnamnews.vn/society/890451/da-nang-aims-to-become-tourism-hub-of-viet-nam.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

140

กำลังเข้าชมขณะนี้

223773

เข้าชมทั้งหมด