คณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติเวียดนามมีมติปรับลดภาษีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมัน

POST ON 1 สิงหาคม 2022

คณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติเวียดนามมีมติปรับลดภาษีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมัน

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการประจำสภาแห่งชาติเวียดนามมีมติเห็นชอบการปรับลดภาษีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และน้ำมันจาระบี โดยน้ำมันเบนซินลดภาษีจาก ๒,๐๐๐ เวียดนามดองต่อลิตรเหลือ ๑,๐๐๐ เวียดนามดองต่อลิตร (ลดลงจากประมาณ ๓ บาท เหลือ ๑.๕ บาท) ยกเว้นเอทานอล น้ำมันดีเซลจาก ๑,๐๐๐ เวียดนามดองต่อลิตรเหลือ ๕๐๐ เวียดนามดองต่อลิตร (ลดลงจากประมาณ ๑.๕ บาท เหลือ ๐.๗๕ บาท)  น้ำมัน mazut น้ำมันหล่อลื่น และจาระบีจาก ๑,๐๐๐ เวียดนามดองต่อลิตร  เหลือ ๓๐๐ เวียดนามดองต่อลิตร (ลดลงจากประมาณ ๑.๕ บาท เหลือ ๐.๔๕ บาท) สำหรับน้ำมันก๊าดให้คงอัตราภาษีเดิมที่ ๓๐๐ เวียดนามดองต่อลิตร (ประมาณ ๐.๔๕ บาท) อัตราข้างต้นจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม จนถึงปลายปี ๒๕๖๕

นายเวือง ดิ๋ญ เหวะ ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามกล่าวว่า ราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อการเติบโตและ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การักษาเสถียรภาพของราคาน้ำมันจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และสังคม การควบคุมอัตราเงินเฟ้อ และการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของภาคธุรกิจและประชาชน

แม้ราคาน้ำมันในเวียดนามปรับลดเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันยังคงมีราคาสูง โดยมัน RON95 ราคา ๓๒,๗๖๓ เวียดนามดองต่อลิตร (๔๖.๘ บาท) น้ำมัน E5RON92 ราคา ๓๐,๘๙๑ เวียดนามดองต่อลิตร (๔๔.๑๓ บาท) น้ำมันดีเซลชนิด 0.05S ราคา ๒๙,๖๑๕ เวียดนามดองต่อลิตร (๔๒.๓ บาท) และน้ำมันก๊าด ราคา ๒๘,๓๕๓ เวียดนามดองต่อลิตร (๔๐.๕ บาท)

ที่มา Vietnamplus

https://en.vietnamplus.vn/na-standing-committee-agrees-to-reduce-environmental-protection-tax-for-fuel/232290.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

75

กำลังเข้าชมขณะนี้

225277

เข้าชมทั้งหมด