รองนายกฯ เวียดนามเสนอลดกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแผนพัฒนาพลังงาน ฉบับ 8

POST ON 2 มีนาคม 2022

รองนายกฯ เวียดนามเสนอลดกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแผนพัฒนาพลังงาน ฉบับ 8

รองนายกฯ เวียดนามเสนอลดกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแผนพัฒนาพลังงาน ฉบับ 8  (แผน PDP8) พร้อมสั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) จัดทำร่างแผน PDP8 เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามภายใน 28 กุมภาพันธ์นี้

ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เสนอให้มีกำลังการผลิตติดตั้งของไฟฟ้ารวม 146,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ลดลงจากข้อเสนอก่อนหน้า 9,000 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตรวม 352,000 เมกะวัตต์ ในปี 2588 (ค.ศ. 2045) โดยต่อข้อเสนอดังกล่าว สำนักงานรัฐบาลเวียดนามรายงานว่า นาย Le Van Thanh รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะปี 2574 -2588 (ค.ศ. 2031 – 2045) คิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของโครงสร้างไฟฟ้าทั้งหมดของช่วงดังกล่าวเป็นอัตราที่สูงเกินไป และได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพิจารณาปรับลดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และเพิ่มแหล่งไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งให้เหมาะสม

ขณะเดียวกัน ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่มประเด็นที่ต้องขอรับความเห็นจากรัฐบาล เช่นกรณีการถอนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกบรรจุในแผนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ 7 (แก้ไข) แล้วแต่ยังไม่เริ่มดำเนินโครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 6,500 เมกะวัตต์ และการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับครัวเรือนหรือผู้ประกอบการที่ติดตั้งเองเข้าสู่แผนพัฒนาไฟฟ้า ฉบับที่ 8 เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ทางราคาเป็นระยะเวลา 20 ปีด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามเห็นชอบให้การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เปลี่ยนโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Quang Trach 2 จังหวัดกว๋างบิ่ญ เป็นการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ LNG นำเข้า และขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจัดทำรายงานการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น เปลี่ยนจากไฟฟ้าพลังความร้อนมาใช้ก๊าซหรือพลังงานทดแทน หรือราคาสุทธิของการผลิตไฟฟ้าจากการเพิ่มแหล่งสำรองไฟฟ้าและไฟฟ้าชีวมวลว่ามีความสามารถในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพมากกว่าแหล่งอื่น ๆ หรือไม่

สำหรับร่างแผนพัฒนาไฟฟ้าฉบับที่ 8 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอเลื่อนเวลาเสนอเป็นช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามสั่งการให้กระทรวงฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอต่อนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ที่มา VNExpress
https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-yeu-cau-quy-hoach-viii-giam-tiep-cong-suat-dien-mat-troi-4432392.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

267

กำลังเข้าชมขณะนี้

230849

เข้าชมทั้งหมด