MOIT เสนอให้เพิ่มไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กว่า ๒,๔๐๐ เมกะวัตต์เข้าสู่แผนพัฒนาพลังงานเพื่อเลี่ยงข้อพิพาท

POST ON 13 กรกฎาคม 2022

MOIT เสนอให้เพิ่มไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กว่า ๒,๔๐๐ เมกะวัตต์เข้าสู่แผนพัฒนาพลังงานเพื่อเลี่ยงข้อพิพาท

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามได้เสนอให้เพิ่มการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม ๒,๔๒๘ เมกะวัตต์เข้าสู่แผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติฉบับที่ ๘ (PDP8) เพื่อเลี่ยงข้อพิพาททางกฎหมายกับนักลงทุน โดยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นข้างต้นเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติการลงทุนแล้วหรือก่อสร้างแล้ว  หากข้อเสนอข้างต้นได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนาม จะถูกเพิ่มเข้าสู่กำลังการผลิตสำหรับระยะปี ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ ตามข้อเสนอก่อนหน้าซึ่งกำหนดไว้ที่ ๘,๗๓๖ เมกะวัตต์

กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามได้เสนอร่างแผน PDP8 ต่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ แต่ยังคงไม่ได้รับการอนุมัติจนถึงปัจจุบัน ในช่วงที่ผ่านมา นาย Le Van Thanh รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้จัดการประชุมเกือบ ๓๐ ครั้ง เพื่อเพิ่มกำลังโหลดไฟฟ้าของเวียดนามร้อยละ ๙.๘๔ ในช่วงปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘ และร้อยละ ๘.๘๘ ในช่วงปี ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓ ซึ่งคำนวณตามประมาณการอัตราขยายตัวของ GDP ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า ซึ่งอาจเติบโตร้อยละ ๗.๕ ในช่วงครึ่งแรก และร้อยละ ๗.๒ ในช่วงครึ่งหลัง

ตามแผน PDP8 จนถึงปี ๒๕๗๓ ไฟฟ้าพลังความร้อนยังคงเป็นแหล่งไฟฟ้าสูงที่สุดของเวียดนาม รองลงมา ได้แก่ ไฟฟ้าพลังน้ำ และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

ที่มา  VN Express International
https://e.vnexpress.net/news/economy/add-2400-mw-solar-power-to-energy-plan-ministry-4485958.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

44

กำลังเข้าชมขณะนี้

227540

เข้าชมทั้งหมด