แผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนาม (PDP8) ยังไร้ความคืบหน้า

POST ON 14 มีนาคม 2023

แผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติเวียดนาม (PDP8) ยังไร้ความคืบหน้า

ในขณะนี้ การจัดทำร่างแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติฉบับที่ 8 (PDP8) สำหรับปี 2564 – 2573 มีความล่าช้ากว่ากำหนดการประมาณ 3 ปี โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) ได้นำเสนอร่างแผน PDP8 ถึงจำนวน 6 ครั้งแล้ว ซึ่งร่างแรกได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเวียดนามเมื่อเดือนมีนาคม 2564 และมีการจัดประชุมประมาณ 30 ครั้งเพื่อหารือและให้ความเห็นภายใต้การนำโดยนาย Le Van Thanh รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อไม่นานมานี้ นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ MOIT อธิบายความถูกต้องของสถิติพลังงานแสงอาทิตย์ในร่างแผน PDP8 และการเปลี่ยนแปลงจาก PDP7 เป็น PDP8 อีกครั้ง ในขณะเดียวกัน MOIT ได้ระบุถึงความยากลำบากที่ต้องเผชิญในการรับประกันความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานให้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและปรับปรุงคุณภาพ

ร่าง PDP8 ที่เสนอเมื่อปี 2564 ระบุว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะคงอยู่ที่ 8,736 MW จนถึงปี 2573 และหลายโครงการพลังงานที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนในฉบับแก้ไขของ PDP7 ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 6,200 MW จะต้องเลื่อนไปจนถึงหลังปี 2573 อย่างไรก็ดี MOIT ได้เสนอต่อรัฐบาลเกี่ยวกับวิธีจัดการกับโครงการดังกล่าว ซึ่งแนะนำให้จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ก่อนประมาณ 2,428 MW จนถึงปี 2573  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกังวลทางกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องร้องและการชดเชยสำหรับนักลงทุน นอกจากนี้ MOIT ยังระบุว่าหากโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการภายในปี 2573 จะเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเกือบร้อยละ 26 ด้วยกำลังการผลิตสูงถึง 145,930 MW ส่งผลต่อความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของระบบไฟฟ้า

นอกเหนือจากโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพลังงานลมนอกชายฝั่งในเวียดนามที่จดทะเบียนแล้วเกือบ 100 โครงการ กำลังการผลิตสูงถึง 156 GW กำลังเผชิญกับสถานการณ์ถูกเลื่อนกำหนดเช่นเดียวกัน เนื่องจากอุปสรรคทางกฎหมายและเทคนิค โดยเฉพาะกฤษฎีกาฉบับที่ 11/2564/ND-CP กำหนดการจัดสรรพื้นที่เพื่อการใช้ทรัพยากรทางทะเลกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข เกี่ยวกับเรื่องนี้ นาง Nguyen Thi Thanh Binh รองผู้อำนวยการของ T&T Group กล่าวว่า กระบวนการออกใบอนุญาตสำรวจ การอนุมัติโครงการ และการคัดเลือกนักลงทุนสำหรับโครงการพลังงานลมที่ยืดเยื้อจะทำให้ยากที่จะบรรลุกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง 7 GW ภายในปี 2573 ตามที่กำหนดไว้ในร่าง PDP8 ในขณะเดียวกัน นาง Binh ได้เสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติแผน PDP8 และกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนา รวมทั้งพิจารณาออกใบอนุญาตสำรวจและตรวจวัดลมในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ โครงการพลังงานหลายแห่งหยุดชะงักเพราะแผน PDP8 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นในการรักษาและพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานต่อไป นาย Stuart Livesey CEO ของโครงการพลังงานลมนอกชายฝั่ง La Gan ในจังหวัด Binh Thuan แนะนำให้รัฐบาลจำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขการลงทุนและโครงสร้างทางกฎหมายที่เอื้ออำนวยมากขึ้น ซึ่งทั้งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมจะมีบทบาทสำคัญตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2593

อนึ่ง แผน PDP8 มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนในราคาที่เหมาะสมเพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและการใช้ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและพลังงานแสงอาทิตย์ในสถานประกอบการผลิตและธุรกิจในรูปแบบการผลิตและการบริโภคด้วยตนเอง

ที่มา: VIR วันที่ 9 มีนาคม 2566
https://vir.com.vn/solar-data-scrutiny-the-latest-pain-point-for-pdp-progress-100286.html
https://vir.com.vn/wind-survey-snags-concern-developers-100288.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

2

กำลังเข้าชมขณะนี้

100998

เข้าชมทั้งหมด