เวียดนามออกแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

POST ON 15 ตุลาคม 2021

เวียดนามออกแผนส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

รัฐบาลเวียดนามได้อนุมัติแผนการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อยกระดับให้สามารถเทียบเท่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้าภายในปี 2573 โดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเบา พลังงาน และพาณิชย์ โดยเน้นการสร้างห่วงโซ่มูลค่าสีเขียวที่แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ชีวภาพและบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2560 นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ตั้งเป้าหมายให้ภาคเทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนในการเติบโตของ GDP ถึงร้อยละ 7 ภายในปี 2573

เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้น เวียดนามจำเป็นต้องกระตุ้นนวัตกรรมเทคโนโลยีและขยายกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถลดต้นทุนได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2568 และมีจำนวนบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ในช่วงปี 2564-2568 ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการและกํากับดูแล รวมถึงพัฒนานโยบายเพื่อระดมทรัพยากรทางสังคมสำหรับแผนการดังกล่าวด้วย

ที่มา: Vietnamnet วันที่ 14 ตุลาคม 2564
https://vietnamnet.vn/en/business/vietnam-to-further-develop-biotechnology-industry-by-2030-782587.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

43464

เข้าชมทั้งหมด