เวียดนามมุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน

POST ON 8 กุมภาพันธ์ 2021

เวียดนามมุ่งพัฒนาพลังงานทดแทน

คณะกรรมการกรมการเมืองเวียดนามออกกฤษฎีกา 55 ปี ค.ศ. 2020 กำหนดทิศทางสาขาพลังงานของประเทศให้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อใช้แทนพลังงานจากฟอสซิลให้มากที่สุด และสร้างความหลากหลายของแหล่งที่มาของพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ข้อสรุปร่างแผนแม่บทพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งเพิ่มการผลิตไฟฟ้าพลังลมและพลังแสงอาทิตย์ ไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินแห่งใหม่ระหว่างงปี 2569–2573 ลดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินนำเข้า 9.5 กิกะวัตต์ และชะลอการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหิน 7.6 กิกะวัตต์ ไปเป็นหลังปี 2573–2578 ซึ่งรวมถึงโครงการ Quynh Lap 1 and 2 ที่มีกำลังการผลิตรวม 2,400 เมกะวัตต์  รวมทั้งกำหนดให้พื้นที่ภาคใต้และภาคกลางเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตพลังงานทดแทนและการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  โดยมีจังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงทางภาคใต้เป็นศูนย์กลาง เช่น จังหวัดบากเลียวและจังหวัดลองอาน ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังานความร้อนจากถ่านหินนำเข้าจะพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่

ที่มา: Sai Gon Times

https://english.thesaigontimes.vn/80191/vietnam-makes-a-big-push-into-renewable-energy-.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223807

เข้าชมทั้งหมด