องค์กรระดับโลกเสนอให้เวียดนามขยายระยะเวลาสนับสนุนโครงการพลังงานลม

POST ON 15 กันยายน 2021

องค์กรระดับโลกเสนอให้เวียดนามขยายระยะเวลาสนับสนุนโครงการพลังงานลม

Global Wind Energy Council (GWEC) ได้เสนอให้เวียดนามขยายระยะเวลาสนับสนุนราคารับซื้อ (Feed-In-Tariff : FIT) ไฟฟ้าจากโครงการพลังงานลมออกไปอีก 6 เดือน นับจากวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรมพลังงานลมในการรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งในอนาคต

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งและบนชายฝั่งที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับ FIT ที่ราคา 9.8 และ 8.5 เซ็นต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง ตามลำดับ โดยมีผล 20 ปี ซึ่ง GWEC ประเมินว่าอาจมีโครงการจำนวนมาก กำลังผลิตรวมถึง 4,000 เมกะวัตต์ ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนดเนื่องจากความล่าช้าอันเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และจะส่งผลให้การลงทุนมูลค่ากว่า 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระยะ 25 ปี มูลค่า 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งตำแหน่งงาน 21,000 ตำแหน่ง ตกอยู่ในความเสี่ยง

นาย Ben Blackwell ประธาน GWEC กล่าวว่า เวียดนามควรต้องมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อขจัดความยากลำบากแก่ภาคอุตสาหกรรมพลังงานลมในช่วงโควิด-19 โดยหากไม่ขยายระยะเวลาข้างต้น โครงการพลังงานลมอาจไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

อนึ่ง ปัจจุบันเวียดนามมีโรงไฟฟ้าพลังงานลม 106 แห่ง กำลังการผลิตรวม 5,655.5 เมกะวัตต์ ที่ได้ยื่นเรื่องขอดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว แต่ในเดือนสิงหาคม 2564 มีเพียง 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 48.8 เมกะวัตต์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ และในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 เวียดนามมีโครงการไฟฟ้าพลังงานลมที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 24 แห่ง กำลังการผลิตรวม 963 เมกะวัตต์

ที่มา: VnExpress วันที่ 10 กันยายน 2564
https://e.vnexpress.net/news/business/industries/global-agency-proposes-incentive-extension-for-vietnam-wind-power-projects-4354244.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

40956

เข้าชมทั้งหมด