จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่ามุ่งพัฒนาเกษตรกรรมไฮเทค

POST ON 7 มกราคม 2022

จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่ามุ่งพัฒนาเกษตรกรรมไฮเทค

กรมการเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนามเผยข้อมูลว่า ในปี 2564 จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่ามีบริษัทจดทะเบียนที่ลงทุนในการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจำนวน 344 แห่ง เพิ่มขึ้น 259 แห่งจากปี 2563 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 3,423 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกผลไม้ 2,559 เฮกตาร์ พริกไทย 730 เฮกตาร์ พืชผัก 35 เฮกตาร์ และอื่น ๆ 39 เฮกตาร์ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร เช่น การใช้เรือนกระจก ระบบการปลูกผักไร้ดิน และระบบควบคุมและติดตามอุณหภูมิและความชื้นจากระยะไกล เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและเพิ่มรายได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ จังหวัดบ่าเสียะ-หวุงเต่ามีแผนจัดตั้งเขตเกษตรกรรมไฮเทคขนาด 1,073 เฮกตาร์ มูลค่าประมาณ 1.32 ล้านล้านด่ง (56.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในอำเภอ Chau Duc ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วยสร้างพื้นที่ชนบทรูปแบบใหม่ สร้างงาน และเพิ่มรายได้ให้แก่คนท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ 411 ล้านด่ง (17,600 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อเฮกตาร์ต่อปีภายในปี 2568

ที่มา: Vietnam News วันที่ 5 ม.ค. 2565

https://vietnamnews.vn/economy/1112058/ba-ria-vung-tau-province-keen-on-developing-high-tech-agriculture.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

292

กำลังเข้าชมขณะนี้

214530

เข้าชมทั้งหมด