การลงทุนโครงการใหม่ของเวียดนามในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ๒ เท่า

POST ON 9 มิถุนายน 2022

การลงทุนโครงการใหม่ของเวียดนามในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ๒ เท่า

          กรมการลงทุนต่างประเทศเวียดนามรายงานว่า ในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ การลงทุนของเวียดนามในต่างประเทศมีมูลค่ารวม ๓๔๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ ๓๘ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา เวียดนามมีโครงการลงทุนใหญ่ในต่างประเทศหลายโครงการ เช่น โครงการของ VinFast ในสหรัฐฯ มูลค่า ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนใหม่มีมูลค่ารวม ๒๙๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น ๒ เท่าจากมูลค่าในช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนของบริษัทหุ้นส่วนจำกัด Vines Energy Solutions ที่มีการลงทุนในสหรัฐฯ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ มูลค่า ๓๔.๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อโครงการ ขณะเดียวกัน มีการปรับเพิ่มงบการลงทุนรวม ๔๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของมูลค่าในปีก่อนหน้า

          ในช่วงดังกล่าว การลงทุนส่วนใหญ่ของเวียดนามอยู่ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป มูลค่ารวม ๒๐๔.๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา ได้แก่ ธนาคาร การเงิน และประกันภัย มูลค่าประมาณ ๓๕.๓๔ ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการทำเหมืองแร่ สารสนเทศและการสื่อสาร และค้าส่งและค้าปลีก ตามลำดับ โดย สปป. ลาว เป็นพื้นที่การลงทุนสูงสุดของเวียดนาม รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ สหรัฐฯ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ

          จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวียดนามมีการลงทุนในต่างประเทศทั้งสิ้น ๑,๕๕๕ โครงการ มูลค่ารวม ๒๑,๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Vietnamplus
https://en.vietnamplus.vn/vietnams-new-project-investment-abroad-doubles-in-five-months/229715.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

75

กำลังเข้าชมขณะนี้

225279

เข้าชมทั้งหมด