UKVFTA ช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างเวียดนามกับสหราชอาณาจักร

POST ON 2 มีนาคม 2021

UKVFTA ช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างเวียดนามกับสหราชอาณาจักร

กรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่า เมื่อเดือนมกราคม 2564 การค้าระหว่างเวียดนามกับสหราชอาณาจักรมีมูลค่ารวม 657.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยเป็นการส่งออกจากเวียดนาม 598.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.61 จากมูลค่าดังกล่าว สินค้าเกษตรมีการเติบโตสูงสุด โดยสินค้าประเภทสัตว์น้ำมีมูลค่า 19.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 ผักและผลไม้ 1.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 148.6 โทรศัพท์และอุปกรณ์ 252.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 371.6 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 74.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 109.9 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 31.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 91 เป็นต้น ในขณะที่เวียดนามนำเข้าจากสหราชอาณาจักรรวมประมาณ 59.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.3

ที่มา vietnamplus.vn 1 มีนาคม 2564https://www.vietnamplus.vn/ukvfta-thuc-day-da-tang-truong-thuong-mai-viet-namvuong-quoc-anh/697174.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225288

เข้าชมทั้งหมด