ธุรกิจ blockchain เวียดนามประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร

POST ON 1 สิงหาคม 2022

ธุรกิจ blockchain เวียดนามประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร

ปัจจุบัน เทคโนโลยี blockchain ปรับใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมกว่า ๕๐ สาขาในเวียดนาม เช่น การเงิน การศึกษา การสาธารณสุข โลจิสติกส์ และเกษตรกรรม แต่ธุรกิจ blockchain ในเวียดนามกำลังขาดแคลนบุคลากร และการแย่งตัวบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน blockchain ระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มจะตึงเครียดยิ่งขึ้น แม้เวียดนามมีโปรแกรมเมอร์จำนวนมาก แต่มีวิศวกรคอมพิวเตอร์เพียงจำนวนน้อยที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับใช้เทคโนโลยี blockchain ได้ นอกจากนี้ หลักสูตรฝึกอบรมด้าน blackchain ในเวียดนามก็มีไม่มาก ส่งผลให้ภาคธุรกิจเผชิญกับอุปสรรคในการสรรหาบุคลากร โดยในบริษัทบางแห่ง สามารถสรรหาบุคลากรได้เพียงร้อยละ ๑๕ – ๒๐ ของความต้องการทั้งหมด ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการบางรายต้องจ้างโปรแกรมเมอร์จากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินเดีย เกาหลีใต้ และยุโรป

ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมแห่งชาติเวียดนามระบุว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในเวียดนามไม่มีหลักสูตรการสอนด้านเทคโนโลยี blockchain เวียดนามจึงจำเป็นต้องเพิ่มการฝึกอบรมสาขาดังกล่าวผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยศูนย์นวัตกรรมฯ ควรมีห้องปฏิบัติการและจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้นักศึกษา นอกจากนี้ ธุรกิจ start-up ที่ประสบความสำเร็จในเวียดนามอาจจัดการอบรมให้กับนักศึกษาด้วย

ที่มา Vietnam News
https://vietnamnews.vn/economy/1268984/blockchain-industry-faces-talent-shortage.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

270

กำลังเข้าชมขณะนี้

230875

เข้าชมทั้งหมด