MM Mega Market Vietnam มองหาผู้อุปทานรายใหม่

POST ON 31 มีนาคม 2020

MM Mega Market Vietnam มองหาผู้อุปทานรายใหม่

ที่มา baodautu.vn วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

MM Mega Market เวียดนามกำลังส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรเวียดนามไปยังประเทศในภูมิภาค เช่น ไทย สิงคโปร์ โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓๐ จึงมองหาผู้อุปทานสินค้ารายใหม่เพิ่ม และสนับสนุนผู้ประกอบการเวียดนามอย่างต่อเนื่อง MM Mega Market มีแผนจะส่งเสริมสินค้า
๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ของเวียดนาม (One Commune One Product: OCOP) ด้วย

ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ MM Mega Market เวียดนามทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้อุปทานสินค้า และเพิ่มจำนวนรถขนส่งสินค้าไปยังศูนย์การค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือของเวียดนาม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า นอกจากนี้ ในปี ๒๕๖๓ MM Mega Market จะจัดตั้งสำนักงานผู้แทนให้บริการผู้อุปทานสินค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ปรับปรุงแผนการตลาดและการขายผ่านระบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งลูกค้าและคู่ค้าด้วย

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ MM Mega Market เวียดนาม ได้ร่วมมือกับเกษตรกรและผู้อุปทานสินค้าทั่วประเทศรับรองคุณภาพสินค้าอย่างเข้มงวดเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น เมื่อเกิดโรคระบาด MM Mega Market เวียดนามยังคงมั่นใจในคุณภาพจากแหล่งที่มาของสินค้าที่จัดจำหน่ายทั้งระบบ

ลิงค์ข่าว: https://baodautu.vn/mm-mega-market-viet-nam-van-tim-kiem-nha-cung-cap-moi-d118606.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

77

กำลังเข้าชมขณะนี้

225283

เข้าชมทั้งหมด