EVN เห็นชอบแผนปรับค่าไฟฟ้าทุก 3 เดือน

POST ON 22 สิงหาคม 2023

EVN เห็นชอบแผนปรับค่าไฟฟ้าทุก 3 เดือน

การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ได้ส่งเอกสารไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) ให้ความเห็นสำหรับร่างมติเพื่อแทนที่มติที่ 24/2017/QD-TTg ของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ว่าเรื่องกลไกการปรับค่าไฟฟ้าขายปลีก โดย EVN ได้ระบุว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 หน่วยงานกำกับดูแลการไฟฟ้า (ภายใต้ MOIT) และ EVN ได้หารือและเห็นชอบกับเนื้อหาของร่างมติที่แนบมาพร้อมหนังสือที่ 4583/BCT-DTDL ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ของ MOIT ว่าด้วย การปรับอัตราไฟฟ้าทุก 3 เดือนภายใต้เงื่อนไขเมื่ออัตราไฟฟ้าเฉลี่ยปรับขึ้นร้อยละ 3

ปัจจุบัน อัตราไฟฟ้าขายปลีกอยู่ที่ 1,920.37 VND/kWh (ประมาณ 2.83 บาท) ปรับใช้ตั้งแต่ 4 พฤษภาคม 2566 โดยอัตราไฟฟ้าขายปลีกดังกล่าวกำกับโดยรัฐบาล (ในช่วงระยะเวลาและรายปี) และเป็นฐานของการคำนวณอัตราไฟฟ้าขายปลีกสำหรับชีวิตประจำวัน การผลิตอุตสาหกรรม และอื่น ๆ

ร่างมติแก้ไขข้างต้น ระบุว่า หลักการของการปรับอัตราไฟฟ้าจะตกลงกันหลังจากที่ MOIT ตรวจสอบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ EVN และอัตราขายไฟฟ้าเฉลี่ยจะถูกพิจารณาและปรับปรุงตามความผันผวนของวัตถุประสงค์ในทุกขั้นตอน โดยประกอบด้วย การผลิต การส่ง การจำหน่าย-ขายปลีก การปฏิบัติการ-จัดการระบบไฟฟ้า และบริการเสริมสำหรับระบบไฟฟ้า

สำหรับกรณีการปรับขึ้นอัตราไฟฟ้า อำนาจในการปรับจะขึ้นอยู่กับอัตราที่เพิ่มขึ้น เช่น การปรับขึ้นร้อยละ 3 ถึงแต่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับอัตราปัจจุบันและอยู่ในกรอบราคาที่กำหนด EVN จะมีสิทธิ์ปรับขึ้นในอัตราที่สอดคล้องกัน การปรับขึ้นร้อยละ 5 แต่น้อยกว่าร้อยละ 10 MOIT จะมีอำนาจตัดสินใจเมื่อได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ของ EVN และในกรณีที่ต้องปรับอัตราขายไฟฟ้าเฉลี่ยให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือปรับนอกกรอบราคาที่กำหนด MOIT, MOF และคณะกรรมการบริหารทุน จะตรวจสอบและรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 21 สิงหาคม 2566

https://vietnamnet.vn/evn-dong-tinh-phuong-an-3-thang-dieu-chinh-gia-dien-1-lan-2179864.html
https://vnexpress.net/evn-nhat-tri-3-thang-dieu-chinh-gia-dien-mot-lan-4644092.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230797

เข้าชมทั้งหมด