EVN เสนอให้รัฐบาลเร่งซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว

POST ON 28 กันยายน 2023

EVN เสนอให้รัฐบาลเร่งซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว

การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ได้เสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) เพื่อจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานลมจาก สปป. ลาว โดยเฉพาะการนำเข้าและเชื่อมต่อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam Mo และ ห้วยเหาะ Houay Kaouane

นอกจากการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศจีนผ่านเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 220 kV ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 550-800 MW แล้ว EVN จะรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาวตามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลสปป. ลาว ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยคาดว่า กำลังการผลิตขั้นต่ำรวมในปี 2568 คือ 3,000 MW และในปี 2573 คือ 5,000 MW

EVN คาดว่า ในช่วงฤดูแล้ง (พฤษภาคม-กรกฎาคม) ในปี 2568 ภาคเหนืออาจขาดกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 3,630 MW รวมถึงผลผลิตไฟฟ้าประมาณ 6,800 ล้าน kWh ดังนั้น การนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป. ลาว จะช่วยให้ภาคเหนือของเวียดนามมีไฟฟ้าที่ใช้เพียงพอในอนาคต โดยโครงการไฟฟ้าที่เสนอรับซื้อนี้จะเชื่อมต่อกับเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 220 kV ที่ใช้งานอยู่แล้ว

นอกจากนั้น อัตราไฟฟ้าที่ซื้อจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของลาวอยู่ที่ประมาณ 6.95 cent/kWh ซึ่งต่ำกว่าแหล่งพลังงานบางประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ที่ 7.09-9.35 cent/kWh พลังงานลมอยู่ที่ 8.5-9.8 cent/kWh พลังงานก๊าซจากโรงงานในประเทศ 8.24 cent/ kWh และพลังงานถ่านหิน 7.23-8.45 cent/ kWh เป็นต้น

ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม 2566 นายกรัฐมนตรีได้อนุมัตินโยบายรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป. ลาว โดยมีกำลังการผลิตรวม 2,689 MW โดย EVN ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) กับนักลงทุนจำนวน 19 ราย เพื่อซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ลงทุนในลาว 26 แห่งเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้เวียดนาม

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 27 กันยายน 2566

https://tuoitre.vn/lo-thieu-dien-de-xuat-day-nhanh-mua-dien-tu-lao-vi-gia-re-20230925092132249.htm
https://vnexpress.net/evn-de-xuat-day-nhanh-mua-dien-tu-lao-4657157.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

76

กำลังเข้าชมขณะนี้

225283

เข้าชมทั้งหมด