โอกาสสำหรับเวียดนามในการเอาชนะ COVID-19

POST ON 4 กรกฎาคม 2020

โอกาสสำหรับเวียดนามในการเอาชนะ COVID-19

ที่มา taichitaicinh.vn  วันที่ ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖๓

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า ในปี ๒๕๖๓ เศรษฐกิจเวียดนามอาจเติบโตร้อยละ ๒.๗ สูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และในปี ๒๕๖๔ อาจเติบโตสูงถึงร้อยละ ๔ ซึ่งหมายความว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวได้ภายใน ๑ ปี หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

การท่องเที่ยวที่ปลอดภัย

Forbes ประเมินว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยที่สุด เนื่องจากการรับมือกับ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ติดเชื้อเพียง ๓๕๕ ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะนี้ เวียดนามได้เริ่มเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เวียดนามได้ผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 แล้ว ทั้งนี้ สาขาการท่องเที่ยว
คิดเป็นร้อยละ ๙ ของ GDP เวียดนาม โดยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ไทยและสิงคโปร์ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยว จะเป็นโอกาสสำหรับสาขาการท่องเที่ยวของเวียดนามในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ความตกลง EVFTA และนโยบายทางภาษีที่น่าสนใจ

ความตกลง EVFTA จะยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าจากเวียดนามร้อยละ ๗๑ เมื่อเข้าสู่ตลาดยุโรป ขณะที่สินค้าจากสหภาพยุโรปร้อยละ ๖๕ เข้าสู่เวียดนามจะได้รับการงดเว้นภาษีด้วย ในด้านการส่งเสริมการลงทุน  รัฐบาลเวียดนามเสนอให้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดถึงร้อยละ ๓๐ เพื่อส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ ๙๗ ของภาคธุรกิจในเวียดนาม

ก้าวใหม่ของการสาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

การเรียนรู้ผ่านออนไลน์และแอปพลิเคชั่นสำหรับประชุมกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เวียดนามจะใช้ช่องทางเหล่านี้ส่งเสริมการฝึกอบรมสายอาชีพและการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ขณะเดียวกัน สาธารณสุขเวียดนามจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ การค้นพบวัคซีนสำหรับรักษา COVID-19 และการผลิตชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19 ซึ่งเวียดนามสามารถผลิตได้ในราคาต่ำ
จะเป็นโอกาสในการร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในราคาที่เหมาะสม

ลิงค์ข่าว http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/co-hoi-nao-cho-kinh-te-viet-nam-sau-chien-thang-truoc-covid19-325071.html

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225286

เข้าชมทั้งหมด