โครงการพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่าน จำนวน 19 โครงการได้รับการอนุมัติอัตรารับซื้อไฟฟ้าชั่วคราว

POST ON 29 พฤษภาคม 2023

โครงการพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่าน จำนวน 19 โครงการได้รับการอนุมัติอัตรารับซื้อไฟฟ้าชั่วคราว

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT) และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ได้จัดประชุมกับนักลงทุนของโครงการพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อชี้แจงและขจัดอุปสรรคในกระบวนการดำเนินการเจรจาราคาไฟฟ้าและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ในการประชุม MOIT ได้ประกาศอนุมัติอัตรารับซื้อไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่าน จำนวน 19 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,347 MW โดยคิดอัตราชั่วคราวอยู่ที่ร้อยละ 50 ของเพดานราคาไฟฟ้าที่กำหนดในมติที่ 21/QD-BCT ลงวันที่ 7 มกราคม 2566 อยู่ที่ประมาณ 754-908 VND/kWh (3.2-3.9 cent/kWh) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอัตราซื้อขายไฟฟ้าอย่างเป็นทางการและการชำระอัตราไฟฟ้าจะเป็นไปตามคำแนะนำและการตัดสินใจของหน่วยงานที่มีอำนาจ

19 โครงการที่ได้รับการอนุมัติราคาชั่วคราว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานลม Nam Binh 1, VPL Ben Tre, Yang Trung, Cho Long, Hung Hai – Gia Lai, Lac Hoa 2, Hoa Dong 2, Vien An, Hanbaram, Huong Hiep 1, Tan Phu Dong, Hiep Thanh, Ia Le 1, Huong Linh 7; โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu My 1, Phu My 3, Thien Tan 1.2, Thien Tan 1.3 และ Phuoc Minh – Ninh Thuan

ก่อนหน้านี้ นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ MOIT แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวข้องกับเพดานอัตรารับซื้อไฟฟ้า (หนังสือเวียนที่ 15/2022/TT-BCT และมติที่ 21/QD-BCT) โดยเร็ว ให้คำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการคำนวณและเจรจาราคาสำหรับโครงการพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุดจาก EVN ระบุว่า ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 มีโครงการไฟฟ้าหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่าน 37 ใน 85 โครงการ ได้ส่งเอกสารไปยังบริษัทซื้อขายไฟฟ้า (Electricity Trading Company – EVNEPTC) เพื่อต่อรองราคาและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับโครงการที่เหลืออีก 48 โครงการที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร EVNEPTC ได้ทำหนังสือร้องขอให้นักลงทุนดำเนินการส่งและจัดเตรียมเอกสารโครงการสำหรับการเจรจาและตกลงอัตรารับซื้อไฟฟ้าต่อไป

ที่มา: Government News วันที่ 25 พฤษภาคม 2566
https://baochinhphu.vn/19-du-an-nang-luong-tai-tao-chuyen-tiep-da-duoc-phe-duyet-gia-tam-102230524184643447.htm
https://vnexpress.net/bo-cong-thuong-duyet-gia-tam-cho-19-du-an-dien-tai-tao-chuyen-tiep-4609008.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

264

กำลังเข้าชมขณะนี้

230805

เข้าชมทั้งหมด