แผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP8) ได้รับการอนุมัติในที่สุด

POST ON 17 พฤษภาคม 2023

แผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP8) ได้รับการอนุมัติในที่สุด

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในมตินายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Decision) ที่ 500/QD-TTg อนุมัติแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ (Power Development Plan – PDP8) ระหว่างปี 2564-2573 (ค.ศ. 2021-2030) โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี 2593 (ค.ศ. 2050)

ภายใต้แผน PDP8 เวียดนามได้ตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่ 150,489 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 โดยสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็นร้อยละ 30.9 – 39.2 ภายในปี 2573 และร้อยละ 67.5 – 71.5 ในปี 2593 อีกทั้งยังได้ตั้งเป้าหมายเป็น 1 ใน 4 อันดับแรกของประเทศที่มีความเชื่อถือของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงจะผลักดันให้ร้อยละ 50 ของอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (solar rooftop) อีกด้วย โดยตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2568 จะไม่มีการจำกัดกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก solar rooftop เนื่องจากราคาเหมาะสมและโครงข่ายการส่งไฟฟ้ายังไม่เกินขนาด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มักมีเหตุไฟฟ้าดับเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ในขณะเดียวกัน แผนดังกล่าวได้ระบุว่า เวียดนามจะไม่มีการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในปี 2593 โดยจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงไปสู่พลังงานชีวมวลและแอมโมเนีย ในส่วนของกำลังการส่งออกพลังงานสะอาดจะมีเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ 5-10 กิกะวัตติ์ ภายในปี 2573 และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากภาคพลังงานจะลดลงถึง 27-30 ล้านตัน นอกจากนี้ เวียดนามมีแผนจะจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมและบริการพลังงานทดแทนระหว่างภูมิภาค 2 แห่ง ในการผลิตและจ่ายไฟฟ้า การพัฒนาอุตสาหกรรมเครืองมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน รวมถึงการก่อสร้าง ติดตั้ง และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน์ของพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนการส่งออกไฟฟ้าในอนาคต

ทั้งนี้ แผน PDP8 จะต้องการเงินทุนถึง 134,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่และสายส่งไฟฟ้าระหว่างปี 2564-2573 ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นถึง 399,200 –  523,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2593 โดยเงินส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรไปเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ในขณะที่จะมีเงินน้อยกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนาสายส่งไฟฟ้าเท่านั้น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าแผน PDP8 จะได้รับการอนุมัติในที่สุดหลังผ่านมาเป็นเวลากว่า 2 ปี แต่นักลงทุนพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาอัตราการรับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสมกับ EVN

อนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOIT) ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำกับดูแลแผน PDP8 รวมทั้งดำเนินการศึกษาเพื่อแก้ไขกฎหมายไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนต่อรัฐบาลเพื่อเสนอต่อรัฐสภาในปี 2567 ซึ่งรวมถึงการจัดทำกลไกสำหร้บนโยบายการซื้อ-ขายไฟฟ้าโดยตรง (Direct Power Purchase Agreements -DPPA) ระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าและผู้บริโภคด้วย

ที่มา: Government News วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

https://baochinhphu.vn/phe-duyet-quy-hoach-phat-trien-dien-luc-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-102230516150332925.htm

https://www.reuters.com/business/energy/vietnams-pm-approves-135-billion-power-plan-2030-2023-05-15/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

0

กำลังเข้าชมขณะนี้

113593

เข้าชมทั้งหมด