เศรษฐกิจในนครโฮจิมินห์คาดว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาตรที่ 2 ของปี 2567

POST ON 5 มิถุนายน 2024

เศรษฐกิจในนครโฮจิมินห์คาดว่าจะชะลอตัวลงในไตรมาตรที่ 2 ของปี 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในการประชุมสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของนครโฮจิมินห์เดือนพฤษภาคม 2567 นาย Nguyen Khac Hoang ผู้อำนวยการสำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์ ได้คาดการณ์ว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 นครโฮจิมินห์จะมีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) เพียงร้อยละ 6 ซึ่งต่ำกว่าไตรมาสแรกของปี 2567 ที่มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.54

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะชะลอตัวลงเป็นผลมาจากการบริโภคที่ลดลง การนำเข้าและส่งออกที่ซบเซา การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ล่าช้า และทุนจดทะเบียนธุรกิจใหม่ที่ลดลง ซึ่งแสดงถึงความระวังในการลงทุนและการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ จากข้อมูลของ State Treasury นครโฮจิมินห์ พบว่า ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2567 การเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ ต่ำกล่า 2 แสนล้านด่ง (7.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อสัปดาห์

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในนครโฮจิมินห์ในช่วงต่อไป นาย Nguyen Khac Hoang เห็นว่า นครโฮจิมินห์จำเป็นต้องมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการใช้จ่าย การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของนครโฮจิมินห์ และการสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดแบบดั้งเดิม ตลอดจนต้องเร่งการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้

ที่มา: Saigon Times เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567

https://vietnamnet.vn/en/hcmc-s-economic-growth-expected-to-slow-down-in-q2-2287151.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

78

กำลังเข้าชมขณะนี้

225286

เข้าชมทั้งหมด