เศรษฐกิจนครโฮจิมินห์เติบโตร้อยละ 3.82 ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา

POST ON 23 มิถุนายน 2022

เศรษฐกิจนครโฮจิมินห์เติบโตร้อยละ 3.82 ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา

สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 นครโฮจิมินห์มีอัตราเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) ร้อยละ 3.82 โดยมีการจัดเก็บภาษีสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 ภาคการค้าและการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.83 ภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.23 ทั้งนี้ ภาคการค้าและการบริการยังคงเป็นภาคที่มีการเติบโตมากที่สุด ด้วยมูลค่า 556.49 ล้านล้านด่ง (2.39 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

นอกจากนี้ กรมการท่องเที่ยวนครโฮจิมินห์เปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วงเดียวกันนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังนครโฮจิมินห์จำนวน 478,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 และคิดเป็นร้อยละ 13.7 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในขณะที่มีนักท่องเที่ยวท้องถิ่นจำนวน 11 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.1 คิดเป็นร้อยละ 61.6 ของเป้าหมาย ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นมูลค่า 49.68 ล้านล้านด่ง (2.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.9 และคิดเป็นร้อยละ 73.5 ของแผนที่วางไว้

ที่มา: VOV วันที่ 22 มิถุนายน 2565

https://english.vov.vn/en/economy/hcm-city-posts-economic-growth-of-382-in-h1-post951931.vov

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249712

เข้าชมทั้งหมด