เศรษฐกิจนครโฮจิมินห์ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

POST ON 9 สิงหาคม 2021

เศรษฐกิจนครโฮจิมินห์ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำนักงานสถิตินครโฮจิมินห์ให้ข้อมูลว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 เศรษฐกิจของนครมีอัตราการเติบโตในเชิงบวก แม้จะต้องรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยดัชนีอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial Production Index) ของนครเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 โดย 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เภสัชเคมี อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมเครื่องกล มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.15 ต่อปี ถือว่าเป็นจุดที่ดีในบริบทที่นครอยู่ระหว่างการเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 4 ในขณะที่หลายประเทศหุ้นส่วนก็เผชิญหน้ากับสถานการณ์เดียวกัน ทำให้มีผลกระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบ ทั้งนี้ สำนักงานสถิติเห็นว่า นครจำเป็นต้องดำเนินการป้องกันโรคระบาดต่อไป เช่นเดียวกับการส่งเสริมการผลิตในพื้นที่ปลอดเชื้อ และภาคธุรกิจก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การส่งออกสินค้า รวมถึงน้ำมันดิบ ของวิสาหกิจในนครโฮจิมินห์มีมูลค่าสูงกว่า 24.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 โดยมีสินค้า 5 กลุ่มที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและชิ้นส่วน และรองเท้า ในขณะที่ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการลดลงร้ัอยละ 1.8 เหลือ 583.19 ล้านล้านด่ง (25.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด โดยภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางได้รับผลกระทบมากที่สุด

ระหว่างเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 มีการจัดตั้งบริษัทจำนวน 20,906 แห่ง ทุนจดทะเบียนรวม 350.4 ล้านล้านด่ง (1.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงร้อยละ 4.6 และ 9.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 นครโฮจิมินห์มีมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศลดลงร้อยละ 25.1 เหลือเพียง 1.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่นครสามารถจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น ๆ ได้ 230.82 ล้านล้านด่ง (1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 โดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรประจำนครโฮจิมินห์กล่าวว่า คาดว่าการจัดเก็บภาษีจะได้รับผลกระทบในช่วงหลายเดือนนี้ เนื่องจากการจัดเก็บภาษีเมื่อเดือนมิถุนายนมีจำนวนลดลง 1 ล้านล้านด่ง เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม และลดลงอีก 2 ล้านล้านด่งในเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ นาย Le Duy Minh ผู้อำนวยการกรมสรรพากรเปิดเผยว่า กรมได้ให้การช่วยเหลือวิสาหกิจ ธุรกิจครัวเรือน และเอกชนในการฟื้นฟูธุรกิจโดยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT refunds) อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีในช่วงที่เหลือของปี 2564 อาจมีความยากลำบาก และจำเป็นต้องมีมาตรการที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ


ที่มา: Nhân Dân วันที่ 6 สิงหาคม 2564
https://en.nhandan.vn/business/item/10247802-hcm-city-economy-remains-strong-despite-covid.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

74

กำลังเข้าชมขณะนี้

225274

เข้าชมทั้งหมด