เศรษฐกิจของนครดานังเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565

POST ON 13 กันยายน 2022

เศรษฐกิจของนครดานังเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565

สำนักงานสถิตินครดานังรายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 เศรษฐกิจของนครดานังมีการฟื้นฟูและเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม เป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ (1) ภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมทั้งระดับท้องถิ่นและนานาชาติเป็นจำนวนมาก ทำให้นครมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (2) การใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ยอดการนำเข้าและส่งออกของนครดานังเติบโตอย่างมาก โดยในช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2565 นครดานังมีมูลค่าการส่งออก 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 และมูลค่าการนำเข้า 959.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 รวมถึงดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 และจำนวนธุรกิจที่กลับมาดำเนินการก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.7 เช่นกัน

อย่างไรก็ดี นครดานังยังคงมีประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจ เช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มลดลง ความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐและการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยภายนอก อาทิ ราคาวัตถุดิบนำเข้าและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

จากประเด็นท้าทายข้างต้น นครดานังจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ การดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกับจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินนโยบายพิเศษส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนนโยบายสิทธิพิเศษสำหรับนิคมอุตสาหกรรม และนโยบายด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ เป็นต้น

อนึ่ง จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2565 นครดานังสามารถจัดเก็บรายได้รวม 16.65 ล้านล้านด่ง (706.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

ที่มา: Bao Danang วันที่ 7 กันยายน 2565

https://baodanang.vn/channel/5404/202209/kinh-te-thanh-pho-8-thang-tiep-da-tang-truong-3921306/

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

263

กำลังเข้าชมขณะนี้

230802

เข้าชมทั้งหมด