เศรษฐกิจของนครดานังฟื้นตัวในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

POST ON 15 เมษายน 2022

เศรษฐกิจของนครดานังฟื้นตัวในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

สำนักงานสถิตินครดานังเปิดเผยข้อมูลว่า ในไตรมาสแรกของปี 2565 นครมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงบวก โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) อยู่ที่ 26.76 ล้านล้านด่ง (กว่า 1.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนของภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมง ร้อยละ 1.75 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ร้อยละ 20.12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.96 ภาคการค้าและการบริการ ร้อยละ 67.13 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 นอกจากนี้ นครดานังมีธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ 876 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 มูลค่าการลงทุนรวม 6.66 ล้านล้านด่ง (291 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 และมีธุรกิจจำนวน 1,071 รายที่กลับมาเปิดดำเนินการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.5 ในขณะที่มีธุรกิจปิดตัวลง 145 ราย นอกจากนี้ นครสามารถจัดเก็บรายได้รวมประมาณ 5.79 ล้านล้านด่ง (253 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และมีรายจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 6.8 พันล้านด่ง (2.97 แสนดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 79.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564

ทั้งนี้ นครดานังจะมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล และการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE โดยนครมีแผนเป็นเจ้าภาพ Asia Route Development Forum 2020 (Routes Asia 2022) ระหว่างวันที่ 4-9 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะมีโครงการและกิจกรรมที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการคมนาคมทางอากาศและเครือข่ายเส้นทางการบินในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการกลับมาเปิดและพัฒนาเส้นทางบินระหว่างประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนและนักท่องเที่ยวไปยังนครดานัง

ที่มา: Nhan Dan วันที่ 8 เมษายน 2565

https://en.nhandan.vn/business/item/11377902-da-nang-records-positive-economic-recovery-in-q1.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

77

กำลังเข้าชมขณะนี้

225284

เข้าชมทั้งหมด