เศรษฐกิจของจังหวัดคั้ญหว่าเติบโตร้อยละ 12.7 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567

POST ON 4 กรกฎาคม 2024

เศรษฐกิจของจังหวัดคั้ญหว่าเติบโตร้อยละ 12.7 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567

สำนักงานสถิติจังหวัดคั้ญหว่ารายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 จังหวัดคั้ญหว่ามีอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมท้องถิ่น (GRDP) ร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 ทำให้จังหวัดคั้ญหว่ามีอัตราการเติบโต GRDP สูงเป็นอันดับที่ 2 ของเวียดนาม โดยภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างมีอัตราการเติบโตร้อยละ 28.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 นับว่าเป็นภาคส่วนที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด และเป็นอัตราการเติบโตสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา

นอกจากนี้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2567 จังหวัดคั้ญหว่าสามารถจัดเก็บรายได้รวมกว่า 9.37 ล้านล้านด่ง (368.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในขณะที่รายได้จากภาคการค้าและการบริการอยู่ที่ประมาณ 62.58 ล้านล้านด่ง (2.46 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 และมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566

ในขณะเดียวกัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดคั้ญหว่ามีการเติบโตที่โดดเด่น โดยสามารถต้อนรับนักท่องเทียวจำนวน 5.2 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 2.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.2 เท่า และนักท่องเที่ยวในประเทศจำนวน 2.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 26.072 ล้านล้านด่ง (1.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566

ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดคั้ญหว่าได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น (1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด/นครต่าง ๆ ของประเทศจีน (เซี่ยงไฮ้ เจ้อเจียง) คาซัคสถาน และไทย เป็นต้น (2) ต้อนรับคณะนักธุรกิจและบริษัทด้านการท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ (เช่น เกาหลีใต้ จีน ไทย และอินโดนีเซีย เป็นต้น) เข้ามาสำรวจการท่องเที่ยวของจังหวัดคั้ญหว่า (3) ประสานงานกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดฯ และสายการบินต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแพ็คเกจการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ เพื่อกระตุ้นความต้องการ และดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น

เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ตั้งไว้สำหรับปี 2567 จังหวัดคั้ญหว่าจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

1. ผลักดันการยกระดับให้จังหวัดคั้ญหว่าเป็น “นคร” ภายในปี 2573

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพ สร้างความเป็นมืออาชีพ และสร้างความหลากหลายด้านบริการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

3. เร่งการดำเนินการก่อสร้างโครงการสำคัญ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรมและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณในปี 2567 ตลอดจนจัดการปัญหาของโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินและขั้นตอนการลงทุน          

4. มุ่งเน้นการจัดการปัญหาให้แก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว และความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ที่มา: Chinhphu.vn เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

https://baochinhphu.vn/khanh-hoa-grdp-6-thang-dau-nam-tang-127-xep-thu-2-ca-nuoc-102240629144421634.htm

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

530

กำลังเข้าชมขณะนี้

249703

เข้าชมทั้งหมด