เวียดนามเร่งเชื่อมโยงภาคการเกษตรระหว่าง 13 จังหวัดภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

POST ON 17 กันยายน 2021

เวียดนามเร่งเชื่อมโยงภาคการเกษตรระหว่าง 13 จังหวัดภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอและสำนักงานข่าว Nguoi Lao Dong ร่วมจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ การเชื่อมโยงอุปทานและอุปสงค์สินค้าเกษตรระหว่างจังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกับนครโฮจิมินห์ โดยนาย Le Minh Hoan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเห็นว่าต้องมีการพิจารณาประเด็นสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงกับนครโฮจิมินห์ และบทบาทของผู้ค้าในการจัดซื้อสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำของภูมิภาค

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นว่าทั้ง 13 จังหวัด/นครในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงขาดการเชื่อมโยงเนื่องจากมีการแบ่งแยกตามการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 13 จังหวัด/นครจึงควรถูกมองในฐานะหนึ่งหน่วยเศรษฐกิจ นอกจากนี้ แม้ว่าทั้ง 13 จังหวัด/นครจะให้ความสำคัญกับวิสาหกิจและเกษตรกร แต่กลับไม่มองถึงบทบาทของผู้ค้าซึ่งมีส่วนสำคัญในเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งนาง Dinh Thi Phuong Khanh รองผู้อำนวยการกรมเกษตรและพัฒนาชนบทจังหวัดล็องอานกล่าวเสริมว่า ผู้ค้าจำนวนมากถอนตัวจากตลาดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการหมุนเวียนสินค้า

นอกจากนี้ นาย Nguyen Phuong Lam ผู้อำนวยการหอการค้าและอุตสาหกรรมนครเกิ่นเทอให้ความเห็นว่า นครโฮจิมินห์จะสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่า 13 จังหวัด/นครในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เนื่องจากนครโฮจิมินห์มีการบริหารเป็นหนึ่งเดียวกัน ในขณะที่จังหวัด/นครต่าง ๆ ขาดเอกฉันท์ระหว่างกันเองในด้านการค้าและกฎระเบียบ

ที่มา: Nhan Dan วันที่ 14 กันยายน 2564
https://en.nhandan.vn/business/item/10467402-agriculture-minister-urges-for-further-linkage-within-13-mekong-delta-provinces.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

1

กำลังเข้าชมขณะนี้

40913

เข้าชมทั้งหมด