เวียดนามเร่งผลักดันการลงทุนในภาคพลังงานหมุนเวียน

POST ON 6 กันยายน 2023

เวียดนามเร่งผลักดันการลงทุนในภาคพลังงานหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในมติที่ 1009/QD-TTg อนุมัติแผนการดำเนินการปฏิญญาการเป็นหุ้นส่วนการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นธรรม (Just Energy Transition Partnership – JETP Declaration) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานด้วยโครงสร้างพื้นฐานแบบอัจฉริยะและไร้รอยต่อ บนพื้นฐานหลักประกันความมั่นคงด้านพลังงาน และรับรองความเป็นธรรมในการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน

โดยในช่วงตั้งแต่บัดนี้ถึงปี 2573 แผนการดังกล่าวระบุถึงความจำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนากรอบกฎหมายให้สมบูรณ์แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงดูดนักลงทุน ภาคธุรกิจ และประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาแผนการระดมทรัพยากรเพื่อดำเนินการตามปฏิญญา JETP ดำเนินโครงการนำร่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานที่ใช้ถ่านหินและพลังงานฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด และพัฒนารูปแบบพลังงานหมุนเวียนและพลังงานรูปแบบใหม่ เช่น ไฮโดรเจนสีเขียว และแอมโมเนียสีเขียว ส่วนช่วงหลังปี 2573 แผนการดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบนโยบายให้สมบูรณ์แบบต่อไปเพื่อให้การแปลงพลังงาน การผลิต และการใช้พลังงานสะอาดให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันขององค์กร ภาคธุรกิจ ชุมชน และประชาชนโดยรวม

ในขณะเดียวกัน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MoIT) กำลังวางร่างโครงสร้างอัตราใหม่สำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนดังกล่าวทางภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะได้เสนอในเดือนพฤศจิกายน 2566 ตามร่างโครงสร้างดังกล่าว อัตราไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะถูกกำหนดตามความเข้มของรังสีอาทิตย์ในแต่ละภูมิภาค โดยกลไกอัตราไฟฟ้าในภาคเหนือจะสูงขึ้นเพื่อกระตุ้นการลงทุน ตัวแปรกำหนดอัตราไฟฟ้าอาจรวมถึงกำลังการผลิตติดตั้ง อายุการใช้งานทางเศรษฐกิจของโครงการ ระยะเวลาการชำระหนี้ อัตราส่วนทุนต่อสินเชื่อ อัตรากำไร อัตราการลงทุน อัตราส่วนสินเชื่อต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา และอื่นๆ

ทั้งนี้ ตามรายงานของ EVN เกี่ยวกับสถานะการเจรจาราคาพลังงานทดแทนในช่วงเปลี่ยนผ่าน ถึงวันที่ 21 ส.ค. 2566 โรงพลังงานทดแทนในช่วงเปลี่ยนผ่านจำนวน 20 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 1,171.72 MW เสร็จสิ้นขั้นตอนสำหรับการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว นอกจากนี้ โครงการ จำนวน 79 จาก 85 โครงการ กำลังการผลิตรวม 4,449.86 MW ได้ส่งเอกสารไปยัง EVN เพื่อเจรจาอัตราและสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โดยมีโครงการทั้งหมด 67 โครงการ เสนออัตราชั่วคราวที่ร้อยละ 50 ของอัตราเพดานได้ระบุในมติที่ 21/QD-BCT และมีโครงการ จำนวน 61 โครงการ ได้เสร็จสิ้นการเจรจาอัตราไฟฟ้าและลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่ง MOIT ได้อนุมัติแล้ว จำนวน 58 โครงการ

ที่มา: สำนักข่าวท้องถิ่น วันที่ 5 กันยายน 2566

https://vir.com.vn/plan-to-implement-jetp-declaration-approved-104887.html
https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/trien-khai-tuyen-bo-jetp-ve-quan-he-doi-tac-chuyen-doi-nang-luong-cong-bang-110071.htm
https://vir.com.vn/vietnam-prioritises-solar-energy-development-in-the-north-104838.html
https://vir.com.vn/draft-on-new-green-power-pricing-structure-expected-in-november-104876.html
https://nangluongvietnam.vn/tinh-hinh-dam-phan-gia-nang-luong-tai-tao-chuyen-tiep-cap-nhat-ngay-218-31338.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

42

กำลังเข้าชมขณะนี้

227515

เข้าชมทั้งหมด