เวียดนามเตรียมแผนการลงทุนในโครงสร้างคมนาคมในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของแผนทั้งหมด

POST ON 18 มิถุนายน 2021

เวียดนามเตรียมแผนการลงทุนในโครงสร้างคมนาคมในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงให้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของแผนทั้งหมด

กระทรวงคมนาคมเวียดนามได้เสนอแผนแม่บทพิเศษด้านการขนส่งทางถนน ทางราง ทางทะเล ทางน้ำ และทางอากาศ สำหรับปี 2564-2573 ด้วยวิสัยทัศน์ถึงปี 2593 ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยในแผนแม่บทดังกล่าวได้ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในบริเวณภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยเสนอเพิ่มเงินลงทุนโดยเทียบกับจำนวนประชากรจากเดิมร้อยละ 71.55 เป็นร้อยละ 129.21 ของค่าเฉลี่ยของประเทศ เพื่อสร้างและยกระดับเส้นทางหลายสายในภูมิภาค 

ในแผนแม่บทดังกล่าว กระทรวงคมนาคมยังเสนอให้เตรียมการลงทุนเส้นทางรถไฟนครโฮจิมินห์ – นครเกิ่นเทอ และท่าเรือ Tran De – Soc Trang ปรับปรุงระบบคลอง Cho Gao ระยะที่ 2 พัฒนาเส้นทางระเบียงทางทะเลและระบบโลจิสติกส์บริเวณภาคใต้ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางทางน้ำ 3 เส้นทาง ได้แก่ คลอง Muong Khai – Doc Phu Hien แม่น้ำ Hum Luong และ Ha Tien – Rach Gia – Ca Mau

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้เสนอร่างแผนการใช้จ่ายสำหรับแผนการลงทุนภาครัฐระยะกลาง ปี 2564-2568 ต่อกระทรวงการวางแผนและการลงทุน มูลค่ารวมกว่า 252.7 ล้านล้านด่ง (1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยจัดสรรให้ภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง 50.6 ล้านล้านด่ง (2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 20 ของการลงทุนของในภาคคมนาคมทั้งหมด เพื่อดำเนินโครงการเส้นทางด่วน อาทิ เส้นทาง Chau Doc – Can Tho – Soc Trang (Tran De), Can Tho – Ca Mau, My An – Cao Lanh, Cao Lanh – Lo Te – Rach Soi, An Huu – Cao Lanh, Chon Thanh – Duc Hoa และโครงการสำคัญอื่น ๆ 

ที่มา: 
– Saigon Giay Phong Online วันที่1 มิถุนายน2564

https://sggpnews.org.vn/national/mekong-delta-to-account-for-20-percent-of-total-transport-investment-capital-92572.html

– VietnamPlus วันที่ 12 มิถุนายน2564

https://en.vietnamplus.vn/major-transport-projects-in-mekong-delta-to-be-prioritised-mot/202945.vnp

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

42

กำลังเข้าชมขณะนี้

227514

เข้าชมทั้งหมด