เวียดนามเตรียมลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เหลือร้อยละ 8 ในปี 2566

POST ON 12 เมษายน 2023

เวียดนามเตรียมลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เหลือร้อยละ 8 ในปี 2566

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 สำนักงานรัฐบาลเวียดนามได้ส่งหนังสือแจ้งแนวทางของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนการยกเว้นและลดภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับปี 2566 พร้อมสั่งให้กระทรวงการคลัง (MOF) รับหน้าที่หลักและประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอแผนการฯ ต่อนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่ 15 เมษายน 2563

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภค ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ กรมนโยบายภาษี กระทรวงการคลัง ได้ยื่นข้อเสนอให้ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าและบริการบางรายการจาก
ร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 8 โดยคาดว่าจะดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงสิ้นปี 2566 โดยมี 2 ​​ทางเลือก ดังนี้

  • ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ลงร้อยละ 2 สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการทั้งหมด ภายใต้อัตราภาษี
    ร้อยละ 10
  • ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ลงร้อยละ 2 สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการภายใต้อัตราภาษี ร้อยละ 10 ยกเว้นสินค้าและบริการบางกลุ่มที่มีผลบังคับใช้ในปี 2565 ตามมติที่ 43 ของรัฐสภา

ก่อนหน้านี้ สมาคมที่ปรึกษาทางภาษีเวียดนาม (VTCA) ได้ส่งหนังสือไปยัง MOF เสนอให้ศึกษาการใช้มาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ MOF ระบุว่า จำนวนรายได้รวมของการยกเว้นและลดภาษีในปี 2565 อยู่ที่ 50.2 ล้านล้านดอง (ประมาณ 2.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ที่มา: https://vietnamnet.vn/de-xuat-tiep-tuc-giam-thue-gia-tri-gia-tang-xuong-8-2130627.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

334

กำลังเข้าชมขณะนี้

231376

เข้าชมทั้งหมด