เวียดนามเตรียมตั้งคณะทำงานศึกษารถไฟความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้

POST ON 5 กรกฎาคม 2023

เวียดนามเตรียมตั้งคณะทำงานศึกษารถไฟความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 กระทรวงคมนาคมเวียดนาม ได้ส่งเอกสารเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในการดำเนินโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงฯ ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีขนาดลงทุนใหญ่มากและมีผลระยะยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมมีมาตรฐานทางเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จะมีการริเริ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงในเวียดนาม จึงประสงค์รับนโยบายและทิศทางจากส่วนกลางเพื่อดำเนินการต่อไป

ด้วยเหตุนี้ โครงการข้างต้นจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อเลือกวิธีและแหล่งที่มาของการลงทุน ที่เหมาะสมกับกระแสโลกและสภาวะของเวียดนาม และสามารถมีความมั่นใจได้ถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวและเชิงกลยุทธ์ โดยปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมกำลังสรุปรายงานความเป็นไปได้ของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 คือ ลงทุนในทางรถไฟสายใหม่ซึ่งวิ่งเฉพาะรถไฟโดยสาร และทางเลือกที่ 2 ลงทุนสร้างทางรถไฟใหม่แต่ดำเนินการร่วมกันระหว่างรถไฟโดยสารและรถไฟบรรทุกสินค้า ในขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังจัดกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์ในบางประเทศที่มีการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เช่น ยุโรป จีน เพื่อสนับสนุนและพัฒนารายงานความเป็นไปได้ของโครงการฯ

ทั้งนี้ คณะทำงานศึกษารถไฟความเร็วสูงสายเหนือ-ใต้ จะมีนายกรัฐมนตรีเวียดนามเป็นประธาน ส่วนรองประธานจะเป็นนาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีของ 2 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการวางแผนและการลงทุนและกระทรวงคมนาคม ในขณะที่ สมาชิกของคณะทำงานจะประกอบด้วยผู้บริหารของกระทรวงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวถึงผู้บริหารของ 20 จังหวัดที่มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่าน

ที่มา: CafeBiz วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

https://cafef.vn/de-xuat-thu-tuong-lap-to-cong-tac-nghien-cuu-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam-188230703062357061.chn

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

42

กำลังเข้าชมขณะนี้

227514

เข้าชมทั้งหมด