เวียดนามอาจจำเป็นต้องลดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วง 5 ปีหน้า

POST ON 22 มิถุนายน 2021

เวียดนามอาจจำเป็นต้องลดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วง 5 ปีหน้า

Institute of Energy ได้จัดทำรายงานซึ่งเปิดเผยข้อมูลว่า เวียดนามอาจจำเป็นต้องลดแหล่งพลังงานหมุนเวียนในช่วง 5 ปีหน้านี้เนื่องจากระบบไฟฟ้าไม่สามารถรองรับผลผลิตจากการพัฒนาโครงการพลังงานจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ โดยปัจจุบันระบบพลังงานไฟฟ้าของเวียดนามมีกำลังผลิตรวม 69 กิกะวัตต์ แบ่งเป็นพลังงานถ่านหิน 21 กิกะวัตต์ พลังงานน้ำ 21 กิกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 17 กิกะวัตต์ ก๊าซและน้ำมัน 9 กิกะวัตต์ และพลังงานลม ชีวมวล และพลังงานนำเข้า 1 กิกะวัตต์

เวียดนามมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.9 ต่อปี โดยไฟฟ้าจากถ่านหินมีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นสูงที่สุดที่ร้อยละ 18 ต่อปี ตามมาด้วยพลังงานน้ำที่ร้อยละ 9.2 และในช่วงในปี 2562-2563 มีอัตราการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และจากแผงโซลาร์บนหลังคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2563 เวียดนามมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ประมาณ 16,500 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 24.1 ของกำลังการผลิตทั้งหมด และจากลม 567 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 0.86 ของกำลังการผลิตทั้งหมด ทำให้ปัจจุบันเวียดนามมีสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเกือบร้อยละ 26 ของกำลังการผลิตทั้งหมดของระบบ อันเป็นผลจากการสนับสนุนเชิงนโยบายของรัฐบาล (ข้อมติที่ 11/2017/QD-TTg ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ และข้อมติที่ 39/2018/QD-TTg ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 สำหรับพลังงานลม) โดยโครงการพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ข้างต้น ส่วนใหญ่ที่มีทำเลที่ตั้งกระจัดกระจายในบริเวณภาคกลางและภาคใต้

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่นโยบายพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของรัฐบาลในช่วงหลังเดือนตุลาคม 2564 ยังไม่มีความชัดเจน กอปรกับประเด็นต่าง ๆ อาทิ อุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในระบบสายส่ง และการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เสถียรเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ รวมถึงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 354 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ในปีที่ผ่านมา อาจส่งผลให้เวียดนามจำเป็นต้องลดกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วง 5 ปีหน้า

การไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) คาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกว่า 1.68 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ และต้องปรับลดกำลังการผลิตเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ทั้งนี้ รายงานของการไฟฟ้าเวียดนามระบุข้อมูลว่า ภายในสิ้นปี 2564 เวียดนามจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากพลังงานลม 5,400 เมกะวัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ 300 เมกะวัตต์ และพลังงานถ่านหิน 3,000 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีกำลังการผลิตยอดรวมถึง 80 กิกะวัตต์ โดยเกิดจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์สัดส่วนร้อยละ 7 และร้อยละ 22 ของพลังงานทั้งระบบ ตามลำดับ

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (National Load Dispatch Center) ให้ข้อมูลว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เวียดนามอาจจำเป็นต้องลดปริมาณการผลิตไฟฟ้า 1.7 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะต้องลดปริมาณการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนโดยเฉลี่ย 210 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน และในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมประมาณ 378 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน เนื่องจากจะมีปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากฤดูฝนในบริเวณภาคกลางและภาคใต้

ที่มา: Vietnam News วันที่ 4 มิถุนายน

https://vietnamnews.vn/economy/965515/vn-may-have-to-reduce-renewable-power-in-the-next-five-years-energy-institute.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

144

กำลังเข้าชมขณะนี้

223810

เข้าชมทั้งหมด