เวียดนามอนุมัติแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติฉบับที่ 8 (PDP8) อย่างเป็นทางการ

POST ON 17 พฤษภาคม 2023

เวียดนามอนุมัติแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติฉบับที่ 8 (PDP8) อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามในคำสั่งที่ 500/QD-TTg อนุมัติแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP8)สำหรับช่วงปี ค.ศ. 2021-2030 โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี ค.ศ. 2050 โดยได้วางแผนการพัฒนาแหล่งไฟฟ้าและสายส่ง การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก และการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ แผน PDP8 ได้กำหนดเป้าหมาย ดังนี้

(1) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยจัดหาแหล่งไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2021-2030 และร้อยละ 6.5-7.5 ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ. 2031-2050 ทั้งนี้ แผนดังกล่าวตั้งเป้าหมายให้เวียดนามเป็น 1 ใน 4 ประเทศที่มีระบบไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือมากที่สุด และเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีดัชนีการเข้าถึงไฟฟ้าสูงที่สุดในอาเซียน โดยอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยอย่างน้อยร้อยละ 50 ต้องมีการติดตั้งและใช้งานระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (rooftop solar) ภายในปี ค.ศ. 2030

(2) การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทางเลือก โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อการผลิตไฟฟ้า โดยให้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนประมาณร้อยละ 30.9-39.2 ภายในปี ค.ศ. 2030 (อาจสูงถึงร้อยละ 47 หากพันธมิตรระหว่างประเทศสามารถดำเนินการตามข้อตกลงหุ้นส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เท่าเทียม (JETP) อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม) และเพิ่มเป็นร้อยละ 67.5-71.5 ภายในปี ค.ศ. 2050 นอกจากนี้ จะควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าให้ได้ประมาณ 204-254 ล้านตันภายในปี ค.ศ. 2030 (อาจเหลือเพียง 170 ล้านตัน หากมีการดำเนินการตาม JETP อย่างจริงจัง) และลดเหลือประมาณ 27-31 ล้านตันภายในปี ค.ศ. 2050 นอกจากนี้ จะสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถบูรณาการและใช้งานแหล่งพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย

(3) พัฒนาระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานหมุนเวียน โดยคาดว่าภายในปี ค.ศ. 2030 จะมีการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมและบริการพลังงานหมุนเวียนระหว่างภูมิภาค 2 แห่ง ประกอบด้วยการผลิตไฟฟ้า การส่งและบริโภคพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการก่อสร้าง การติดตั้ง และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการด้านพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ตอนกลาง และภาคใต้ของเวียดนาม นอกจากนี้ จะพัฒนาแหล่งพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนและผลิตพลังงานใหม่เพื่อการส่งออก โดยมุ่งสู่เป้าหมายมีขนาดกำลังส่งออกไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 5,000-10,000 เมกะวัตต์ภายในปี ค.ศ. 2030

ที่มา: Cong Thuong เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

https://congthuong.vn/thu-tuong-chinh-phu-chinh-thuc-phe-duyet-quy-hoach-dien-viii-254235.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

524

กำลังเข้าชมขณะนี้

249656

เข้าชมทั้งหมด