เวียดนามอนุมัติการปรับแผนแม่บทการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจ Van Phong

POST ON 31 มีนาคม 2023

เวียดนามอนุมัติการปรับแผนแม่บทการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจ Van Phong

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นาย Tran Hong Ha รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามในมติที่298/QD-TTg อนุมัติการปรับแผนแม่บทว่าด้วยการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจ Van Phong จังหวัดคั้ญฮว่า โดยการขยายวิสัยทัศน์จากเดิม 2583 เป็น 2593ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจ Van Phong มีพื้นที่ประมาณ 150,000 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่ผิวน้ำประมาณ 79,178 เฮกตาร์ และส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่และเกาะประมาณ 70,822 เฮกตาร์      

เขตเศรษฐกิจ Van Phong เป็นเขตเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจทุกสาขา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับประเทศและภูมิภาคเวียดนามตอนกลาง โดยมีเศรษฐกิจทางทะเล (marine economy) เป็นรากฐานที่สำคัญของภูมิภาคนี้ และมีท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนบริการด้านโลจิสติกส์ โดยการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการผลิตจะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงและพัฒนาภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ เขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติ ตลอดจนศูนย์กลางของบริการท่องเที่ยวและความบันเทิงราคาสูง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทันสมัย มีคุณภาพสูง มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก มีชายหาดที่สวยงาม และสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้

ภายในปี 2593 เขตเศรษฐกิจ Van Phong มุ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเลที่มีพลวัต อัจฉริยะ และยั่งยืน โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับความมั่นคงและการป้องกันประเทศ รวมถึงสามารถส่งเสริมให้เวียดนามกลายเป็นประเทศทางทะเลที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง นอกจากนี้ ยังเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง เป็นศูนย์กลางการเดินเรือ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม รวมถึงเป็นประตูการค้ากับประเทศต่าง ๆ ของชายฝั่งตอนกลางใต้และที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามอีกด้วย

ทั้งนี้ เวียดนามีแผนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ Van Phong ดังนี้

(1) เขตธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และความบันเทิง โดยมี รีสอร์ทราคาสูง สนามกอล์ฟ สวนสนุก เรือยอช์ทนานาชาติพร้อมกับกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,613 เฮกตาร์

(2) เขตอุตสาหกรรมการผลิต มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,721 เฮกตาร์

(3) ท่าเรือขนส่ง และศูนย์บริการโลจิสติกส์ ประมาณ 509 เฮกตาร์ โดยเป็นพื้นที่สำหรับการวางแผนพัฒนาท่าเรือ และธุรกิจโลจิสติกส์ในฝั่งตอนเหนือและใต้ของเขตเศรษฐกิจ Van Phong 961 เฮกตาร์ และพื้นที่ในอำเภอ Ninh Phuoc ประมาณ 445 เฮกตาร์

(4) พื้นที่สำหรับการก่อสร้างท่าอากาศยานในฝั่งตอนเหนือของเขตเศรษฐกิจ Van Phong ตำบล Van Thang ประมาณ 500 เฮกตาร์

(5) พื้นที่สำหรับธุรกิจสนามกอล์ฟ ในบริเวณ Dam Mon 170 เฮกตาร์ และในเกาะ Hon Lon และบริเวณ Tuan Le – Hon Ngang ประมาณ 479 เฮกตาร์

ที่มา: Bao dau tu เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

https://baodautu.vn/thu-tuong-phe-duyet-dieu-chinh-quy-hoach-chung-xay-dung-khu-kinh-te-van-phong-d186373.html

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

75

กำลังเข้าชมขณะนี้

225279

เข้าชมทั้งหมด