เวียดนามส่งออกข้าว ๕๖,๐๐๐ ตัน ในช่วง ๓ สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ๒๕๖๓

POST ON 29 เมษายน 2020

เวียดนามส่งออกข้าว ๕๖,๐๐๐ ตัน ในช่วง ๓ สัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ๒๕๖๓

ที่มา baotintuc.vn วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

กรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า จนถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวียดนามส่งออกข้าวแล้ว ๕๖,๖๘๙.๒๖ ตัน ซึ่งเป็นข้าวในโควตาที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออกในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัน โดยตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. วันที่ ๑๑ เมษายน ถึงเวลา ๑๙.๓๔ น. วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ มีผู้ส่งออกข้าวเวียดนามลงทะเบียนเพื่อส่งออกผ่านสำนักงานศุลกากร ๑๓ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๓๙๙,๙๙๙.๗๓ ตัน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรีเวียดนามสั่งการผู้ตรวจการรัฐบาลตรวจสอบการปฏิบัติตามมติรัฐบาลที่ 107/2018/ND-CP ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เกี่ยวกับการส่งออกข้าว และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 121/TB-VPCP ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ และ 2827/VPCP-KTTH ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ อย่างเข้มงวด
ว่ามีสัญญาณของการถือโอกาสเก็งกำไรหรือไม่ หรือหากพบการกระทำผิดจะต้องรับการลงโทษอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน ต้องชี้แจงข้อสงสัยของสำนักข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับความโปร่งใสของขั้นตอน พิธีศุลกากร และการเปิดให้ลงทะเบียนส่งออกข้าว และรายงานต่อรัฐบาลในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

กรมศุลกากรเวียดนามรายงานว่า ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เวียดนามส่งออกข้าว จำนวน ๕๙๑,๔๐๗ ตัน มูลค่า ๒๗๑.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๑ ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔ ในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๓ เวียดนามส่งออกข้าวรวม ๑,๕๑๗,๓๘๗ ตัน มูลค่า ๗๐๐.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๙ ในเชิงปริมาณ และเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๕ ในเชิงมูลค่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๒

ลิงค์ข่าว: https://baotintuc.vn/kinh-te/tren-56000-tan-gao-trong-han-ngach-duoc-thong-quan-20200421182232756.htm

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนาม
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องดูข่าวทั้งหมด

THAIBIZ VIETNAM

THAILAND BUSINESS INFORMATION CENTER

ยอดผู้เข้าชม

75

กำลังเข้าชมขณะนี้

225278

เข้าชมทั้งหมด